Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

TRƯỜNG CHÁU BIN ĐANG HỌCOUR SCHOOL

Bản dịch của VŨ NHO
TRƯỜNG CHÚNG TÔI
Trường công lập phố Cầu Vồng toạ lạc ở quận Randwick lịch sử. Tr ư ờng ch úng tôi đ ư ợc cung cấp các  thiết bị v à ph ục v ụ phát triển các lĩnh vực kh ác nhau v à gần với ĐH Tổng hợp NS W, bệnh viện Hoàng tử xứ Uên và doanh trại quân đội Randwik.


Ch úng tôi c ó quan hệ chặt chẽ với trường Trung học Nam, Trung học Nữ  Rand wick cũng như Trung tâm chăm sóc trẻ phố Cầu Vồng.


          Tr ư ờng có một nhóm tuyệt v ời h ọc sinh v à gia đình phản ánh sự đa dạng văn hoá, c ũng nh ư nhiều học sinh là con cái những người đang học ở ĐH Tổng hợp NSW. Số lượng học sinh tăng liên tục là kết quả của sự tiếp tục giáo dục tuyệt vời, với một đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và tinh thông nghiệp vụ. Chúng tôi có ban nhạc nhà trường, dàn đồng ca và một chương trình giáo dục thể chất mở rộng. Chúng tôi có các giáo viên chuyên môn cho các học sinh học tập khó khăn và tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai và một giáo viên thư viện.


          Trường công lập phố Cầu Vồng có kì nghỉ chăm sóc sức khỏe trước và sau khi học tại chỗ. Chúng tôi cũng có các giáo viên ngôn ngữ cộng đồng dành cho các lớp tiếng Thụy Điển và Trung Quốc học ngoài giờ.


          Trường công lập phố Cầu Vồng có 4 lớp nhỏ của học sinh cần hỗ trợ chuyên môn trong đơn vị hỗ trợ của chúng tôi.


          Học sinh được hỗ trợ và nuôi dưỡng thông qua hệ thống phúc lợi học sinh của chúng tôi. Chúng tôi tự hào về văn hóa chăm sóc môi trường hài hòa. Xung quanh trường là bãi cỏ với các thiết bị thể thao, vườn bản địa và khu vực có mái che.


          Học tập được coi trọng và là một trải nghiệm thú vị ngày càng tăng trong lớp học công nghệ cao. Việc cha mẹ tham gia và đánh giá được coi trọng, cha mẹ được khuyến khích nói về việc giáo dục con cái họ; sự hỗ trợ của cộng đồng ngày càng tăng.


          Trường công lập phố Cầu Vồng theo đuổi sự  học tập xuất sắc trong chăm sóc môi trường thông qua cung cấp chương trình tổng hợp trong các lĩnh vực học tập cơ bản và chương trình bổ trợ hoạt động để mở rộng kinh nghiệm của mỗi trẻ em. Chúng tôi cung cấp các chương trình giáo dục môi trường để hỗ trợ  phát triển người công dân có trách nhiệm và lòng tự trọng.


          Duy trì sự công bằng trong chăm sóc, ủng hộ và đảm bảo an toàn môi trường được  phụ huynh đánh giá cao môi trường đa văn hóa và sự chú ý cá nhân mà người học nhận được.


          Chúng tôi có 4 lớp nhỏ học sinh chậm phát triển làm thành đơn vị hỗ trợ của chúng tôi gắn liền với nhà trường.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét