Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

LƯU LẠI TÌNH DÂN              

                                                              Tác gỉa Đức Ninh và dịch giả Thúy Toàn (áo xanh)
 LƯU LẠI TÌNH DÂN

Đến ĐỀN HÙNG thắp một tâm nhang

Về với tổ tiên LẠC HỒNG ân đức !

Mười tám đời VUA HÙNG dựng nước

Xuống biển,lên rừng mở cõi VĂN LANG

Ôi liêng thiêng đất Việt-HY CƯƠNG

Núi  NGHĨA LĨNH muôn dân về nơi ấy

Những kiều bào ước mơ bỏng cháy

Được về nguồn,bái lạy HÙNG VƯƠNG

Thấm đượm tình quê,làn điệu hát XOAN

Chày THẬM  THÌNH lửa đêm càng ân ái

Đời một lần đến đây chiêm bái

VUA về trời,vẫn  lưu lại tình DÂN

                                   Ngày 4/3/2014

                               Nguyễn Đức Ninh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét