Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

TAM ANH

         

                                                                        Đường Văn

TAM ANH

                         1.

Ghita thánh thót, hoàng hôn tím,
Trèm Tam anh chúm chím đờn ca.
La đà, nghiêng ngả say câu hát
Rum ba vỗ nhịp càng vang xa…

Ba đứa mình tình bạn thâm giao,
Tuổi hoa niên, cùng cháy khát khao.
Mỗi đứa một nghề, bao lận đận,
Trải gian nan, cũng bấy tự hào!

Thức miền kí ức lứa đôi mươi,
Rủ nhau tự tạo lấy trò chơi.
Mặc vợ chê gàn, kệ con ngán!
Ta cứ vui, tiêu nốt cuộc đời!...

                       2

Hát những baì ca cùng năm tháng,
Đờn khúc đàn mãi với thời gian.
Trèm Tam anh cười  65, 68,
Khỏe, chơi, thanh thản giưã quê làng…

2012 – 8 - 8 – 2013


* 1. Đã in trong NĐP Tuyển tập (có chỉnh sửa). *2. Trèm Tam anh: hiểu với nghĩa: 3 anh già quê Trèm: Đường Văn (1949), Đăng Phúc (1947), Lê Ngà (1949)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét