Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

TIN THÌ TIN KHÔNG TIN THÌ…THÔI!
TIN THÌ TIN KHÔNG TIN THÌ…THÔI! ( Nguyễn Trọng Tạo)

                                  
                            Vũ Nho


Tháng 2 năm 2019 này có một điều khác biệt mà người ta bảo khoảng 823 năm mới lặp lại một lần.

Tháng có 28 ngày thì chia đều cho 7  để có:

4 thứ Hai gồm các ngày 4,11,18, 25.

4 thứ Ba gồm các ngày  5,12, 19, 26.

4 thứ Tư gồm các ngày  6, 13, 20, 27.

4 thứ Năm gồm các ngày  7, 14, 21, 28.

4 thứ Sáu gồm các ngày  1, 8, 15, 22.

4 thứ Bảy gồm các ngày 2, 9,16, 23.

4 Chủ Nhật gồm các ngày 3, 10, 17, 24.

Các vị phong thủy bảo rằng đây là tháng túi tiền. Ai nhắn tin cho 5 người khác nhau thì 4 ngày sau sẽ có tiền!

Tin thì tin…

Nhưng  có chẵn các ngày trong tuần đều 4 thì không tin cũng…KHÔNG ĐƯỢC!

Xin lỗi các bạn đọc!
Tôi tin là tháng 2 năm nay ( 1019), mỗi thứ trong tuần đều có 4 ngày. Nhưng vì tin " TIN VỊT" nên không kiểm tra lại. Hóa ra  tháng 2 năm 2018, mỗi thứ trong tuần cũng 4 ngày. Tháng 2 năm 2017 cũng thế.
Năm 2018:
4 thứ Hai gồm các ngày 5, 12, 19, 26
4 thứ Ba gồm các ngày  6,  13, 20, 27
4 thứ Tư gồm các ngày 7, 14, 21, 28
4 thứ Năm gồm các ngày  1, 8, 15, 22
4 thứ Sáu gồm các ngày  2, 9, 16, 23
4 thứ Bảy gồm các ngày  3, 10, 17, 24
4 Chủ nhật gồm các ngày 4, 11, 18, 25
Kết luận tin Tháng túi tiền của phong thủy HONG KONG là bịa!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét