Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

PHÊ BÌNH THÁI GIÁM                                                                       Nhà thơ Nguyễn Khôi

Thơ : PHÊ BÌNH THÁI GIÁM

   (Tặng : Gs. Trần Đình Sử)
                 -------
Xưa, là lối "Phê bình Thái giám" :
- mổ xẻ Thơ Văn tìm những khối U,
"Cụm từ nào" xem ra "phạm Thượng""Lề trái" kia...dẫn đến Lao tù.


"Ngục văn tự" nghìn năm kinh khủng   
Bới lông tìm vết hại cả Công thần
- "thiên tài là nói lọt lỗ tai Thủ trưởng"
Tha hồ "chụp mũ"...
             "Đối thoại" cóc cần !


Giờ là thời Văn minh Khoa học
Mấy ngài Thái giám cũng đã về hưu
"Phun thuốc sâu" và " Gà sống thiến sót" (1)
xưa quá rồi...
chớ "diễn" nữa
Thank You !
----
(1) câu nói dân gian cho PTs & Gs.Ts rởm


      Hà Nội 28-7-2013
       Nguyễn Khôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét