Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

TRỞ LẠI CỐ HƯƠNG

       
 
 TRỞ LẠI CỐ HƯƠNG
                        Trần Trung

Lâu rồi...trở lại Cố-Hương
Một ngày mưa, ngỡ lạc đường quen xưa
Nhủ thầm nơi của Mẹ-Cha
Bao năm dầu dãi-Nơi Ta sinh thành...
                 ***
 Cố-Hương tự thuở ngày xanh
Bạn xưa còn mất?
Cũng đành
Biết sao!
Về Quê...Mỗi bận...Nghẹn ngào
Thành-Nam đất cũ tự hào...
Còn không?
                  ***
Cố-Hương khởi phát Tộc-Trần
Hào hoa Văn-Võ...kết thân Giống-Nòi
Tứ mùa mưa nắng còn “Chơi”!
Tú Xương nghèo cực chẳng rời Bút-Nghiên.
 Mưa giăng ngỡ nghẽn Cửa-Thiền
Vua Trần rũ áo-Tìm Miền-Thanh-Cao...
                   ***
Cố-Hương...
Tựa giấc chiêm bao
Xưa là thế nay lẽ nào...Mà thương!
Lâu rồi...trở lại Cố-Hương


                   Hà Nội- 13/4/2015.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét