Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2018

Còn thương                  

CÒN THƯƠNG

                         Thương kính cụ Tú Xương-Thành Nam

                                              TRẦN TRUNG

  
 Thương sao, Cụ Tú-Tú Tài

 Thời Tây sang...Vẫn một hai chung tình.

 “Tế sống vợ”*, vẫn đinh ninh,

 “Thương vợ”** thì vưỡn rập rình Hàng Thao.

 Viếng thương “Cô kí” thuở nào,

 Vương Men-Tình-Ái

                            Mà sao vẫn buồn?!

                    &&&

Chẳng chờ “chớp bể mưa nguồn”***

 Nỗi sầu truyền kiếp,Càng thương kiếp nghèo

Nghèo-Giầu có được bao nhiêu?!

 Hỏng thi-Mặc,

                    Nhớ yếm điều

                                   Làng- Quê.

                    &&&

 Chạnh lòng “Một cõi đi về”****,

Thương ông-Thành cũ-

                              Não nề

                                     Còn thương!                             Hà Nội, 22/12/2016.

*,** :Tên bài thơ hoặc lời thơ Tú Xương.****: Chữ của Trịnh Công Sơn.
                                                                   Trần TrungKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét