Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Chùm thơ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
CHÙM THƠ TAM NGỮ TÀY – VIỆT – NGA
CỦA TRIỆU LAM CHÂU VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Bản tiếng Tày:                                                                       

1 - BOONG KHỎI PÂY LỎ TOÓC GỪA ĐIN

Boong khỏi pây lỏ toóc gừa đin
Uằn nẩy nưa đông Trần Hưng Đạo
Đét p’ài  pay, rựt tốc khuổi ngần
Vạ d’ên rẻp rẻp… xu pôm đướt…

Quá khuổi eng, pin khửn p’àn khau
Rựt ăn lình slai tâu chang tủi ấc moòng cấn d’iếu
Pằng d’ạu páo gằm d’an tứ đin Hà Nội
Luông tưởng Võ Nguyên Giáp pặt  mừa bân…

Boong khỏi gửc ghèn, rựt d’ặng d’ú, muổn mày
Nặm tha mồm phứt lây phjác phjác
Thuổn đông na khương khứa têm tênh
Sliết slương Gần xày xiền slư vủ

Rườn slớ đâư sluôn chứ chang đông
Nhằng đắc đỏi mảc kheng hom châư Gần tẳm p’ửa
Chắp mừng quỷ pèng tẻm hương mồm bán slớ
Xiên pi slổng  mại Lùng Văn ơi…

Boong khỏi t’iẻo hằm hứn khửn t’àng
T’iẻp rièo lứp dỉnh đin đông phja ăng ắc
Slăm lầng hăn lứp châư roàng Lùng Giáp
Cử đỏi d’ằng tẻm rủng phjức  t’àng pây…
                                                                
D’ỏ  rổp lai rưởng hiến lứp slăm
Cúa gần đin oạ thuổn t’ằng tu thẻ…
Thua bươn slíp pi 2013     

Bản tiếng Việt:

1- CHÚNG TÔI ĐANG LỘ TRÌNH ĐỊA CHẤT

Chúng tôi đang lộ trình địa chất
Trên núi rừng Trần Hưng Đạo chiều nay
Nắng bỗng nghiêng trời, rơi đáy suối
Tai nóng bừng… dẫu đã heo may…

Vượt suối nhỏ, sang bên kia đồi mây
Bỗng chuông điện thoại túi ngực reo khẩn thiết
Bạn báo tin dữ từ Hà Nội:
Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời…

Chúng tôi nghẹn ngào, đứng sững lại, ngây người
Bỗng chốc suối lệ nồng ràn rụa
Cả núi rừng rưng rưng chan chứa
Tiếc thương Người văn võ toàn năng

Nhà bia khu tưởng niệm giữa rừng
Vẫn trầm mặc uy nghiêm đẫm hồn Người từ độ ấy
Chúng tôi kính cẩn thắp hương lên bàn thờ Người nóng hổi*:
Muôn đời sống mãi Bác Văn ơi…

Chúng tôi lại hăm hở đường trường
Truy vỉa quặng ngầm giữa non ngàn trùng điệp
Lòng cứ thấy vỉa hồn ngời Bác Giáp
Cứ âm thầm soi lối chúng ta đi…

Sẽ gặp bao vỉa lòng hồn hậu tình người
Của dân tộc và của toàn nhân loại…
Đầu tháng 10 năm 2013

Chiều 8/10/2013, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Tam Kim, Nguyên Bình, Cao Bằng đã lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở rừng Trần Hưng Đạo

Bản dịch nghĩa của tác giả sang tiếng Nga:
1- Во время геологического маршрута

Во время геологического маршрута
В лесу Чан Хынг Дао сегодня
Солнечный луч вдруг склоняется и падает в ручей
Наше ухо разгорячится… хотя уже наступила осень…

Мы пересекаем ручей и поднимаемся на туманный холм
Вдруг в грудном кармане раздаются телефонные звонки
Наши друзья в Ханое  сообщают дурную весть: 
Генелал Во Нгуен Зяп уже ушёл из жизни…

Мы застывали, задыхались и неожиданно остановились
Bдруг и были неудержимые потоки слёз
У всех от волнения слёзы навернулись на глаза
Безмерно скорбели по нашему прекрасному генералу…

Задумчивый и торжественный дом памятков в лесу
Давно носит душу генерала
Мы зажигаем ароматные палочки и  поставим в алтарь
Дядя Ван, вы вечно живёте у нас …*

Мы снова горячо отправимся в путь
Разыскиваем рудный пласт в нескончаемой горе
В наших сердцах яркий пласт души генерала
Скрытно освещает нашу дорогу…

Будем встречать pазные добродушные пласты души
Нашего народа и всех народов на земле …
Октябрь – 2013

 * Во Нгуен Зяпа ещё зовут Дядя Ван
  
Bản tiếng Tày:

2- PAN TOẸN ĐEO CHANG ĐÔNG

- Khuổi ơi, lăng p’ài  này nặm têm lai p’ận nỏ?
- Bấu dử nặm bân nao, nẩy lẻ tèo nặm tha lây
Cúa khau phja, nổc nu, mạy nhả
Slương sliết lai nò Lùng Văn pặt mừa bân…- Mạy ơi, lăng p’ài này bâư khiêu hơn lai p’ày?
- Nhoòng mạy mì tha nả nhọm châư Lùng Giáp
Mải khỏ khôm rụ pèng roàng, hôn hỉ rụ chếp slăm
Lầng tứn slung  d’oại  dặm  p’jằng  hẩư   t’ởi…


- Lồm đông ơi, lăng p’ài này lồm hom p’ận nỏ?
- Nhoòng lồm thư mủi hom slăm Lùng Văn – Lùng Giáp
P’ửa ái mừa Mường Vạ slung quây
Lùng chăn xình phác hẩư t’ằng tu thẻ…
Thua bươn slíp pi 2013     

Bản tiếng Việt:

2- MỘT CUỘC TRÒ CHUYỆN GIỮA RỪNG
                                                                         

- Suối ơi, sao nước chiều nay đầy hơn mọi khi?
- Không phải nước đâu, đấy là dòng lệ
Của núi đồi, chim muông, cây cỏ
Thương tiếc vô ngần Bác Văn đã ra đi…

                                                                  
- Cây ơi, sao chiều nay lá xanh hơn mọi khi?
- Bởi vì cây vinh dự nhuốm tâm hồn Bác Giáp
Dù tủi nhục hay vinh quang, khổ đau hay hạnh phúc
Đều vươn cao dâng tươi mát cho đời…


- Gió ngàn ơi, sao chiều nay gió thơm đến thế?
- Bởi vì gió mang hương lòng  Bác Giáp - Bác Văn
Trước khi lên Mường Trời cao thẳm
Bác chân tình gửi lại trần gian…
Đầu tháng 10 năm 2013


Bản dịch nghĩa của tác giả sang tiếng Nga:
2- Разговор в лесу

- РуРHРРРучей, почему сегодня больше воды, чем обычно?   
- Это не вода а поток слёзы
Гор и птиц и трав
Они оплакивали покойника генерала Во Нгуен Зяп …


- Дерево, почему сегодня листья более зелёнее?
- Потому что, мы принимали оттенок его души
Пусть огорчение или слава, страдание или счастье
Всегда поднимаемся и подарим  жизни свежесть…


- Лесной ветер,  почему сегодня ветер более  благоуханнее
- Потому что, мы принимали аромат его души
Который перед полётом в священное небо
Он посылал для всех на земле…
Октябрь – 2013


Bản tiếng Tày:

3- P’ÀI VŨNG CHÙA

Vũng Chùa voòng nặm rì roà
T’ồng bâư mạy búng tức ngoà khiêu xinh
D’ăm chang gằm pế chăn xình
Lẻ kha gần tức vẩt vình  d’ám  quây…
Thua bươn slíp pi 2013
  
Bản tiếng Việt:

3- CHIỀU VŨNG CHÙA

Chiều nay sóng bể Vũng Chùa
Biếc xanh màu lá chiến khu thuở nào
Đằm trong tiếng biển rì rào
Là bao nhịp bước sôi trào quân đi…
Đầu tháng 10 năm 2013

Bản dịch nghĩa của tác giả sang tiếng Nga:
3- Вунчёрский вечер

Сегодня вечером Вунчёрские морские волны
Носят  оттенок зелённых листв прошлой военной зоны
В морском шуме были
Звуки кипящих шагов воинов …
Октябрь – 2013

Bản tiếng Tày:     

4- HÊNH NỔC P’Ò YẾN

P’ửa pài P’ò Yến nổc khăn
Hom miều mác lỉch Cao Bằng mà thâng
Nổc bân pây thuổn mọi mường
Íp mà thâng nẩy sliết slương d’oại Gần…
Thua bươn slíp pi 2013

Bản tiếng Việt:

4- GIỌNG CHIM ĐẢO YẾN

Giọng chim Đảo Yến chiều nay
Thơm bùi hạt dẻ mùa này biên cương
Chim bay đi khắp muôn phương
Hái về đây để kính dâng lên Người…
Đầu tháng 10 năm 2013

Bản dịch nghĩa của tác giả sang tiếng Nga:
4- Пение птиц на острове Йен

Сегодня вечером пение птиц на острове Йен
Носит каштановый запах пограничного района
Птицы летали везде
И приносили такой запах и дарили генералу…
Октябрь - 2013
                             
Bản tiếng Tày:     

5- SLI HỨN MỪA T’Ỷ TÔM HÒN NỒM, HÒN GIÓ, HÒN LA

Hòn Nồm, Hòn Gió, Hòn La
Vạ đin mắn chát, slam kha ghiềng rèng
Pướng châư Luông tưởng sliêng liềng
Cử hom ngửt ngảo pjái ljầng bân đin…
Thua bươn slíp pi 2013

Bản tiếng Việt:

5- CẢM TÁC VỀ ĐỊA THẾ HÒN NỒM, HÒN GIÓ, HÒN LA

Hòn Nồm, Hòn Gió, Hòn La
Đất trời vững chãi, thế ba chân kiềng
Vầng hồn Đại tướng thiêng liêng
Từ đây toả ngát vào miền xa xăm…
Đầu tháng 10 năm 2013

Bản dịch nghĩa của tác giả sang tiếng Nga:
5- Вдохновение о положении хоном – хонзо – хонла

Такие острова: хоном – хонзо – хонла
Имели устойчивое положение как треногий таган
Священная душа генерала
С этого места источает аромат везде
Октябрь – 2013


Примечание: Вунчёр - Место захоронения генерала Во Нгуен Зяп
Ghi chú: Vũng Chùa – Nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Triệu Lam Châu
Đường trời:  trieulamchau@gmail.com
Số nối:  0983 825502


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét