Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

Vịnh TAM QUỐC (tiếp)
BỔ SUNG TIẾP THEO 
VỀ THƠ VỊNH TAM QUỐC
CỦA ĐƯỜNG VĂN

26. GỬI CON CÔI


Di chiếu não nùng, chan hi vọng:
Tin tài Thừa tướng vượt ba sông.
Hiểu con, dụng nhân, ai bằng Bị?
Tuôn lệ ăn năn, khéo buộc ràng.

- Thiện nhỏ phải làm! Ác nhỏ: không!
Gắn bó dăm câu, nước mắt  ròng!
Lao đao một đời cha dựng nghiệp,
Đành trao con: Hậu chúa ngu đần!

31 – 8 - 2013
* Hồi 85: Lưu Tiên chủ viết chiếu gửi con côi.

27 . BẮC NGỤY


       Đất rộng, người đông, quân, tướng giỏi,
      Vua hùng… thắng nổi Thục, Ngô đâu!?
 Phải chi định mệnh tam phân quốc?
Còn bởi đầu gà hơn đuôi trâu!

28.  TÂY THỤC 


Ngụy được thiên thời, Ngô: địa lợi
Thục trung cố giữ vững nhân hòa!
Liên Ngô kháng Ngụy, Kỳ Sơn mỏi,
Một góc trời, thiên hạ chia ba.
29.          ĐÔNG  NGÔ


Cậy Trường Giang hiểm, thủ lâu dài,
Thục, Ngụy: chiến, hòa, đi hàng hai.
Xích Bích, Hào Đình: Ngô đại thắng,
Khi không, thường chỉ thích co vòi!

(30 – 8 – 2013)

30. MÙI  TAM QUỐC

          1

 Mênh mang
Trăng thơm vàng
Xích Bích.
Thăm thẳm
Tuyết dày Long Trung
Đào viên rừng rực
chứng Tam hùng.

Đọc Tam quốc,
Đâu chỉ thấy
Mùi đao, cung!


          2

Sóng ghen, kích phóng
Phụng Nghi Đình.
Vân Trường đêm đêm canh Nhị tẩu.
Tử Long từ hôn, vùng nổi quạu!

Đọc Tam quốc,
Đâu chỉ thấy
Mùi đao, thương!

              3

Rượu luận Tiểu đình,
Mơ xanh tê tái,
- Anh hùng thiên hạ
Há chỉ Sứ quân và Tháo?!
Nữ kiệt Điêu, Tôn, Từ , Lý
Phòng khuê, son phấn
thắng trường mâu!

Đọc Tam quốc,
Đâu chỉ thấy
Mùi binh đao?!

            4

Lão Nho thầm phục
Hậu bối 13.
Kinh tài lạ:
Hảo từ tuyệt diệu!

Đọc Tam quốc
Đâu chỉ thấy
mùi chiến xa?!

           5

Mùi Tam quốc:
Ước mơ Nhân văn,
Hòa bình, Thống nhất…
Át mùi chiến chinh,
Xương trắng, máu trào!

Mùi Tam quốc,
Đọc cả đời
Vẫn cứ xôn xao!

Đọc Tam quốc
Chỉ thấy
Mùi Tình Yêu
Con người
Và Thiên nhiên
Vĩnh cửu.
Chiều 31 – 8 – 2013

*  1.  Truyền ngôn dân gian Trung Hoa, Việt Nam.
* 2. Hồi 22: Vân Trường suốt đêm đứng canh 2 chị dâu ngủ, không hề tỏ ra mệt mỏi. Hồi  52: Tại Quế Dương, Triệu Vân cương quyết phản đối lời đề nghị chân thành của người em mới kết nghĩa Triệu Phạm: gả chị dâu (đang ở góa) cho Vân.
* 3. Hồi 21:  Tào – Lưu  uống rượu, luận anh hùng ở Tiểu Đình (Hứa đô). Nhắc lời Tào Tháo. Những bậc nữ kiệt trong Tam quốc: Hồi 8, 9: Điêu Thuyền, Hồi 54, 55: Tôn Thượng Hương (em gái Tôn Quyền), Hồi 38: Từ thị (vợ Tôn Dực, em trai Tôn Quyền), Hồi 117: Lý thị, vợ Mã Mặc (tướng giữ thành Giang Du, Tây Xuyên) .
*  4. Hồi 71:  4 chữ của Sái (Thái)Ung – một trí thức nổi tiếng thời hậu Hán, cha của Sái (Thái) Diệm, vợ cũ của vua nước Hồ: Tả Hiền Vương. Diệm được Tào Tháo chuộc về, gả cho Đổng Kỷ) khen ngợi văn bia của chú bé 13 tuổi Hàm Đan Thuần viết, được viết theo lối ẩn ngữ (viết thành 8 chữ: Hoàng quyến: Tuyệt; Ấu phụ: diệu; Ngoại tôn:  hảo; Tê cữu: từ).(Theo lời giải của Dương Tu).


Hạ tuần tháng ngâu năm Quý Tỵ,
25 –7 – 1 – 9 - 2013.

Đường Văn

4 nhận xét:

 1. Cái Mùi Tam quốc.
  Mênh mang
  Trăng thơm vàng


  Thật hay. Em mơ và đọc Tam quốc chí từ khi biết chăn trâu. Đọc trên mình trâu.
  Cảm ơn hai bác nhiều.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cám ơn bác VANPHAM đã ghé trang và chia sẻ.
   Tam Quốc đọc thật mê. Lúc nào đọc cũng thấy hay!

   Xóa
 2. Mùi Tam quốc,
  Đọc cả đời
  Vẫn cứ xôn xao!
  Càng đọc càng hay
  Dùng người, trị người.
  Bình thiên hạ.

  Trả lờiXóa
 3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa