Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

BÃO
BÃO-THƠ TRẦN TRUNG

Bão sắp về ư,
Sao oi nồng đến thế !(?)
Bão vào từ phía Biển-Đông...
Nghẹn tức
Đất-Trời-Mình
Vùng-Biển-Mình
Thao thức
Mong manh.
***
Bão sắp về ư,
Sao oi nồng đến thế!(?)
Bão từ trời cao tiếp đất
Chuyến rung
Rùng rùng
Sấm chớp mưa giông..
Thì Đất-Này
Vẫn Thẳng-Đứng
Mà trông.
***
Vẫn biết Lẽ-Thịnh-Suy
Thời-Thế
Ơn Giời
Cùng ơn mãi Ông-Cha
Luôn Đứng-Thẳng
Phải Đứng-Thẳng
Mà tồn
***
Bão sắp về ư,
Sao oi nồng đến thế!(?)
Trông-Vọng Giời cao
Trông-Tại lòng Người
Bão nổi-Can qua
Dựng-Đá!

              HÀ NỘI-3/7/2013.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét