Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

CON CHỈ LÀ SỐ KHÔNG
CON CHỈ LÀ SỐ KHÔNG

                         Vũ Công Hoan

Con là một số không
Vòng  tròn quay vô tận
Lại trở về hư không.

Con là một số không
Có chấm đen ở giữa
Sẽ thành một trung tâm.

Con là một số không
Có nền đỏ ở giữa
Làm nên mặt trời hồng.

Con là một số không
Có lưỡi liềm ở cạnh
Là thành một vầng trăng.

Con là một số không
Có cánh cò trong đó
Sẽ thành một cánh đồng.

Con là một số không
Có bướm hoa quấn quýt
Tạo nên một vườn hồng.

Con là một số không
Có trái tim ở giữa
Biển yêu thương mênh mông.

Con là một số không
Có chữ Tuệ ở giữa
Sẽ khôn sáng tinh thông.

Con là một số không
Có Thập tự ở giữa
Sẽ thỏa chí tang bồng.

Con là dãy số không
Chúa thêm vào số một
Con thành lớn vô cùng.

Từ trùng trùng tội lỗi
Con trở nên trắng trong
Từ trong vòng mù tối
Con sáng mắt sáng lòng.

Con chỉ là số không
Chúa ban cho tất cả
Hỏi có gì sướng bằng?

A men!
      
     Ngày 8 tháng 7 năm 2013        

               Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét