Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

GIẾT XUÂN!

                                                                                 Đường Văn
           

GIẾT XUÂN!

Man rợ giết xuân xài dự án,
Ngổn ngang, cây Hà Nội thành ... ma!
Tiếng cưa xé lòng dân! Bão nổi!
Dừng ngay! Trọng tội với ông cha!

                              23 - 3 - 2015. ĐV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét