Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

CHÙM XUÂN MUỘN-TIẾC


CHÙM XUÂN MUỘN-TIẾC
 TRẦN TRUNG

(Thơ 3 dòng-Theo điệu thơ Hai-Kư-Nhật Bản)

1/Chút tiền mọn
Rượu-Xuân
Nồng bầu bạn.

2/Phố-Cổ
Đầy nắng
Thương rêu xa...


3/Phố-Phở
Người đông
Thơm lừng sau trước.

4/Tháp Phổ Minh
Diệu huyền khói hương
Dâng-Lời-Hát.

5/Nâng niu giọt rượu
Mưa xuân...
Vắng bạn !?

6/Mơn man gió
Má mềm
Đâu rồi-Buồn thêm?!

7/Tìm...
Đường trần Cười-Khóc
Vô định !

8/Khuyết vầng trăng
Bao giờ
Thơ-Viên-Mãn ?

9/Xanh xanh lá
Rười rượi lòng
Nụ hôn-Tiếc nhớ !


            Hà Nội-19/3/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét