Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

NHỊ KHÚC CHÀO THU

  NHỊ KHÚC CHÀO THU

ĐƯỜNG VĂN


   TRÚC THU RU TRÚC


Cần trúc vườn Bùi…, Yên Đổ,
Lơ phơ, cong, nách tường tôi;
Hắt hiu, một thời thi cảm,
Thương ai! Hạc độc, hậm hùi!...*

Trúc xưa, giờ thay trúc Nhật;
Con trồng, khuây khỏa niềm riêng!
Sớm, chiều, nhẩn nha bố quét,
Nẫu nà, dáng lá nghiêng nghiêng…

Thu quen lại về, với trúc,
Thanh tao, vút ngọn, làm duyên…
Bừng bừng áp cao, váng vất,
Gảnh Đình, mình đợi…, ru,… Tiên…!


  • Mượn ý thơ Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến (1835 – 1909): Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao! Cần trúc lơ phơ, gió hắt hiu! (Thu vịnh) / Thời loạn đi về như hạc độc! * Trong khuôn viên nhà Nguyễn Khuyến ở làng Và (Yên Đổ), huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, có vườn Bùi, rộng rinh cả ngàn mét vuông.


                      HÀNG BÀNG VUÔNG MỚI


Trường Sa! Đại Trường Sa!
Máu thịt Tổ quốc ta!


Hoàng Sa! Xa Hoàng Sa!
Gụi gần như sân trước.

Tàu ỷ thịt: đè, cướp!
Hờn dâng át phong ba!

Quyết có ngày đổ bộ,
giành lại đảo - biển nhà!

Trồng hàng bàng vuông mới,
Vĩnh viễn yên bình con cháu ta!

* Cây Bàng vuông, một loại bàng chỉ có ở quần đảo Trường Sa, rất kiên cường chịu đựng gió, cát, sóng biển, nước mặn.

Trèm, trung tuần tháng tám 2015. ĐV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét