Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Chấm luận văn thạc sĩ ở khoa Ngữ văn, ĐHSP Hà Nội 1

Chấm luận văn thạc sĩ ở khoa Ngữ văn, ĐHSP Hà Nội 1

Chiều 29 tháng 10, Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp ở phòng 206, nhà V. VN tham gia ba Hội đồng với tư cách người phản biện. Gặp lại những bạn hữu cùng chuyên môn. Vui. Ghi lại vài hình ảnh.


                                                   Hai học viên do PGS TS Nguyễn Viết Chữ hướng dẫn


                                                                     GS TS Nguyễn Thanh Hùng chủ tịch Hội đồng chủ trì


Học viên Trần Thị Quỳnh Anh trình bày kết quả nghiên cứu

TS Nguyễn Ái Học đọc nhận xét phản biện


PGS TS Nguyễn Gia Cầu phát biểu

PGS TS Nguyễn Viết chữ nhận xét quá trình làm việc của học viên

Học viên Đoàn Diệu Anh trình bày kết quả nghiên cứu

PGS TS  Phạm Thị Thu Hương đọc nhận xét phản biện

TS Trịnh Thị Lan phát biểu

Hội đồng và những người dự

Học viên Vũ Thị Lan Phương do PGS TS Nguyễn Thị Thanh Hương hướng dẫn

Lan Phương trình bày kết quả nghiên cứu

TS Bùi Minh Đức phát biểu

Học viên Quỳnh Anh, thay mặt các bạn tăng hoa cho PGS TS Vũ Nho
Các thầy cô khác cũng đều được tặng hoa

Chụp ảnh lưu niệm với một số thầy cô. ( Một số thầy cô đã về vì có việc riêng nên không có mặt trong ảnh này)
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét