Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

Bao nhiêu là trái tim- Thơ NGUYỄN VIỆT BẮC

Bao nhiêu là trái tim - Thơ- Nguyễn Việt Bắc
Apr 25, 2012 7:49 AMPublicPageviews 72 7

Nhà thơ Nguyễn Việt Bắc, hội viên Hội nhà văn Hà Nội;
hội viên Hội nhà văn Việt Nam
NGUYỄN VIỆT BẮC

BAO NHIÊU LÀ TRÁI TIM
Tặng PGS. TS Vũ Nho, nhà phê bình Văn học

Treo chữ lên giấy trắng
Từ xa
Anh  lắng
                Nhịp đập trái tim người viết.

Mở đêm
Gom hương từng giọt nước
Gọi ban mai
Đi giữa miền thơ *
Đất rộng
Sông dài

Treo chữ lên giấy trắng
Bao nhiêu
                     là
                            trái tim.

------
*) Tên 3 tập tiểu luận phê bình của Vũ Nho in các năm 1999, 2001, 2006.

Bản gửi vunho.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét