Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

KHOE SÁCH MỚI RA LÒ


KHOE SÁCH MỚI RA LÒ

Có việc đi Bangkok nên không kịp khoe cuốn sách thứ 107 ( viết chung và riêng) của Vũ Nho.
Đây là một chuyên luận có tên THƠ VÀ DẠY HỌC THƠ do một mình VN viết. Sách dày 308 trang khổ 16 x 24. Giá bìa 85.000 đ.
Vừa được in xong vào tháng 12 năm 2012. Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét