Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

Đường Văn mừng khánh thành tháp HÀM LONG TỰ

Đường Văn mừng khánh thành Tháp HÀM LONG TỰ
Dec 11, 2012 7:45 PMPublicPageviews 1 0

TS Nguyễn Văn Đường - Đường Văn

THÁP HÀM LONG TỰ*


             ĐƯỜNG VĂN

                  1
Tháp huy hoàng, lung linh nắng mộng,
Liên hoa đài lồng lộng mây cao,
Mười hai tầng lắng trăng sao,
Đêm đêm lấp lánh lối vào Hàm Long.
                 2
Trăm Bồ tát tỏa muôn ánh ngọc,
Trăm cửa Thiền hồng thắm trời sen.
Thập phương kính ngưỡng chùa Chèm,
Quét tháp, lễ Phật, một niềm: Nam mô…


                 3
Tâm hướng Thiện, vô bờ hoan hỉ,
A di đà… bền bỉ nguyện cầu.
Niết bàn, cực lạc … tìm đâu?
Từ bi cứu khổ nhiệm màu… Như Lai…
                  4
Phật tử, chào ban mai, ngắm tháp,
Lòng lâng lâng, tan tạp niệm trần,
Thênh thênh bay áng thanh vân,
Phóng sinh từ đỉnh tháp…, dần… vời… xa…

*  Diễn viên nghiệp dư Hoàng Lan (thôn Đình) ngâm chào mừng
trong buổi Lễ khánh thành Dự án trùng tu - tôn tạo Tam quan -
Nhà Giải vũ – Vườn - Tháp Hàm Long Tự, tổ chức tại Chùa
Chèm, sáng thứ 2, 10 – 12 – 2012. Tháp cao 25m, gồm 12 tầng,
hình lục lăng; mỗi tầng có 6 cửa sổ hình chữ nhật, trên
thành mỗi khung cửa đặt  tượng 1 vị Bồ tát tạc bằng ngọc
thạch trắng tĩnh tọa trên tòa sen. Tháp được khởi dựng từ
đầu năm 2011, đến đầu tháng 12 – 2012 thì hoàn thành.


   19 – 7
–  9 – 12 - 2012.
    ĐV (thôn Đại Đồng, làng Chèm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét