Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016

Chấm phá cách phân tích cụ thể một bài thơ ở Đức

Chấm phá cách  phân tích cụ thể một bài thơ ở Đức  
Ts Nguyễn Văn Hoa
( Tài liệu đọc tham khảo http://www.abipedia.de/gedichtanalyse.php)
1. Đặt vấn đề
Cách đọc một bài thơ ở Đức thế nào để  hiểu tác giả , nội dung , hình thức bài thơ , lịch sử ra đời bài thơ còn có nhiều ý kiến đa dạng ;
Với khả năng hạn chế nhưng với sự cố gắng cao nhất , chúng tôi cố gắng sắp xếp lại các thông tin đọc được để rút ra cách đọc một bài thơ cụ thể ở Đức;
 Qua sự chấm phá sơ lược ban đầu thô sơ này  để bạn đọc yêu thơ  tham khảo;
2. Nội dung phân tích một bài thơ Đức

2.1 Khi đọc thơ không thể tách rời Nội dung bài thơ với hình thức bài thơ.
2.2   Cần xác định chủ đề của một bài thơ  là gì? Ngay cả một tác giả viết nhiều bài thơ cùng thời đại cho một chủ đề ;
2.3 Phân tích từng câu thơ dù rất khó khăn , phân tích từng phần của bài thơ,  nhưng phải tích hợp  xâu chuỗi  các phân tích đó  trong bối cảnh chung bài thơ , Mục đích là hiểu chính xác những gì là nội dung cốt lõi của một bài thơ
2.4 Cố gắng tìm hiểu về tác giả thơ & nguồn gốc bài thơ , ví dụ điển hình  Bài thơ “ Ánh trăng đêm “của Joseph von Eichendorff từ năm 1837 là một bài thơ tiêu biểu của sự lãng mạn."
2.5 Khi phân tích thơ không nên bỏ qua việc xác định các ẩn dụ thơ, vấn đề hiệp vần, tu từ , nhạc diệu , nhiệp điệu, chơi chữ , danh từ , động từ, nguyên âm , chữ cuối câu thơ …  mà có  liên quan đến nội dung thơ,
2.6 Cần tôn trọng cảm xúc riêng  cá nhân của độc giả, cảm thụ thơ qua trái tim ,  khi phân tích thơ , nhưng vẫn phải theo quy tắc đọc thơ ; Như vậy sự phân tích thơ là sự tích hợp cảm xúc riêng  với nội dung , hình thức & ngôn ngữ , nhip điệu thơ , hiệp vần , tu từ trong thơ của một bài thơ cụ thể .
Như vậy một bài thơ sẽ có nhiều cách phân tích độc lập của mỗi độc giả .
2.7 Khi phân tích bài thơ không nên bỏ qua tác giả bài thơ;
Tác giả thơ đã sống thời đại nào? Vào thời điểm nào tác giả viết bài thơ này ? Khi phân tích bài thơ nên tích hợp điển hình của thời đại tác giả thơ sống có ảnh hưởng đến  nội dung bài thơ  ;
3. Kết luận
Đức có nhiều cách tuyên truyền về Phân tích thơ , để độc giả thoải mái tham khảo khi phân tích thơ ;
Chúng tôi sơ bộ nhận thấy khi phân tích một bài thơ Đức có sự tích hợp của kiềng 3 chân  :”Tác giả thơ- Tác phẩm thơ & Độc giả thơ” ;
Tam giác phân tích này khi cảm thụ thơ nó tích hợp  cấu kết với nhau , độc giả  đọc thơ qua trái tim mà thăng hoa & khám phá bài thơ ./.


2 nhận xét: