Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

LẠI… HÀNH ĐÔNG…

LẠI… HÀNH ĐÔNG…

(Chùm thơ 9 bài)*

HOÀNG DÂN –
ĐƯỜNG VĂN –
TRẦN NHƯ BẢO

                   1. THƠ KHỈ NĂM CON KHỈ
HOÀNG DÂN
Khỉ mới, chim dê vẫn cũ mèm!
Bướm rầu - phân ba nắng, lem nhem!
Mừng hú! Sao tứ chi chưa liệt?!
Thiên hạ, xem ra ối đứa thèm!

2. THI HẦU BÍNH THÂN

ĐƯỜNG VĂN
Thơ khỉ, hầu Bính Thân,
Vần vò cái tân xuân!
Ấy, sướng rơn như…ấy!
Bẽ bàng, mân góc chăn!...

3. SÁU KHÚC THƠ KHỈ NĂM CON KHỈ
                              (Tiếp)

HOÀNG DÂN
Sách: vinh thăng Ngộ Không,
Đời: phạt óc! Hãi hùng!
Róc xương, nấu cao khỉ;
Tôn Đại Thánh đau không?!


Vắt vẻo cành cây, - Khẹc khẹc!
Ngó nghiêng trai gái vờn nhau.
Vụt lao xuống, bóp ,
Chim cửng tếu, kém người đâu!

Ai đặt 12 con giáp?
Cho khỉ thành tuổi của người.
Cầm tinh khỉ, không là khỉ!
Có khi là… đười ươi?!...
Đực – cái người quần nhau,
Đàn đàn lũ lĩ, muôn màu!
Ngẫm miên man trò khỉ,
Trò nào vừa sướng vừa đau?!

Khỉ ghét nhất mắm tôm,
Thoáng ngửi, đã om sòm.
Người nghiện ngây, nghiện ngất,
Mùi mắm, chỗ om om?!

Mỗi giáp qua, lại gặp,
Bóc tờ lịch, mắt cay …
Mới đó thành cụ khỉ,
Khành khạch cười, mưa lay…
TB1-15/1/2016. 17/1/2016
         4. HAI LẦN HỘI NGỘ
HOÀNG DÂN
                         1
Năm ngoái, Đông du, mừng “Gương”*,
Đường, Định, Dụ, Ngà,… duy thiếu Chưởng?!*
Năm nay hội, nâng ly… sướng!
Thất thập, điểu cồ vẫn muốn cương!
                         2
Xuân sớm, Đông du: bình thơ,
Lão ô thế! Ngàn kẻ mơ!
Khoái đời, đâu chỉ: ăn, ngủ, đụ!?...
Ấy! Thú văn chương lắm… sững sờ!

* Nhan đề tiểu thuyết của HD (2014); * Đặng Chưởng
Đêm 16/1/2016. HD 

Còn tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét