Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016

MỘT CHÙM NGẮN-THƠ

MỘT CHÙM NGẮN-THƠ 
                TRẦN TRUNG

1/VÔ TẬN
Ta khóc cho nhau
                    Ngày tháng cũ...
   Về xa xăm
               Ốc đảo đâu?
Ta thủy chung,
                 Kệ
                   Ngày tháng
                             Dãi dầu
                 Kệ
                    Bão dông
                         Kiếp-Người-Đày-Đọa
               ***
Cứ mơ về
           Ánh ban mai
Cứ Khóc-Cười
            Vui buồn vô tận...

2/NÃO NỀ
Tê tê
     Chén rượu
                  Ngang mày
Nỗi đời Được-Mất
                  Vui vầy
                          Cớ chi ?
Đời này còn lắm  Thiên-Di
Thương nhau đi
                     Để tình si
                            Não nề.

3/VÔ ĐỀ

Chùm này Anh tặng cho Em,
Thăng hoa
           Ngày lại sang đêm
                               Tơ tình.
Trọn tình với Cái-Tỉnh-Tinh,
Ôm nhau cho đã
                   Ta-Mình
                            Trao nhau!

4/HAI CÂU.
Rượu này
           Thì cứ say đi
 Yêu nhau
            Mấy-Cõi
                    Xanh rì
                            Cỏ-Hoa...

                        HÀ NỘI, 12/7/2016.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét