Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

NGHE CHIM,… TIẾP BẠN                            


 NGHE CHIM,… TIẾP BẠN

Tặng  Cao Chí Định - Công Thị Dung, phường Đông Ngạc, quận BTL

ĐƯỜNG VĂN
Mắc võng, nghiêng tai: khướu hót,
Đà đưa, thánh thót, ru ru…
Chào mào ngoắt đuôi, lảnh lót,
Cúc cu! Đôi gáy thi 

Sớm hè, thiêm thiếp, yên bình,
Bềnh bồng, chở mộng huê tình… về đâu?!...
Chuông reo, báo khách lên lầu,
Chim khôn chợt lặng, nhường câu chào mời!

Nâng ly, hồ hởi phân ngôi,
Nếp thơm* nhắm với… bồi hồi tiếng chim!
Đàm tâm đối diện, lim dim…
Ngoài sân, giọng thổ hòa kim… rộn ràng!

Ngẩn ngơ, song lão mơ màng!…
* Rượu nếp (Đoan ngọ (5/5)
Vẽ - Trèm, sáng – chiều 10/6/2016. ĐV

BAN MAI CẢM TÁC
CAO CHÍ ĐỊNH

Tặng ĐV&LN
Rung đùi, nằm khểnh ngoài hiên,
Đong đưa cánh võng, mơ… quên cõi trần…
Đâu đây, ríu rít, trong ngần,
Thương đàn chim cảnh, ai cầm* lồng cao?!

Ngẫm đời nhàn, thú biết bao!
Chẳng giàu sang, cũng thanh tao, an bình!...
* Cầm: bắt, giam, nhốt
ĐN - TP, 10/6 - 10/7/2016. CCĐ

NGHĨ, CẢM TỪ BÀI THƠ ĐẦU TAY

CỦA BẠN


ĐƯỜNG VĂN

Tặng CCĐ&LN

Thơ người làm. Hay bởi Trời cho!
Thanh lọc tâm tư, tan phiền muộn,
Trò chơi trí tuệ; chơi là… sướng!
Thử mà coi!… bay bổng, mơ lơ!…

Ảo nâng cánh thực, chuốt thành thơ,
Vấn vít tơ tình, thơ hóa
Ý riêng nên tứ, tứ tìm chữ,
Vần, điệu, hình, thanh… chụm bất ngờ!...

Lười, không thơ!?... Tim, óc lỳ trơ!
Thú trần tục, hấp hay, gà mờ;
Năng nghĩ bằng thơ, thần hứng gặp,
Xong một bài, vợi chút ngu ngơ…

Đời lên hương… ôi a!… ý ơ!...
Tàn đông, thầm hẹn, đón mùa xuân sang…

Chiều mát 10/7/2016. ĐV


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét