Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

NGƯU CHÁNH VĂN PHÒNG DUYỆT BÁO CÁO.                      

                                                                         Nhà văn Vũ Công Hoan
 NGƯU CHÁNH VĂN PHÒNG DUYỆT BÁO CÁO

                                                                     CAM TÍN MINH
                                                                 VŨ CÔNG HOAN dịch

          Tiểu Trương làm việc tại văn phòng uỷ ban huyện không lâu, với thái độ hết sức khách quan trung thực,qua nhiều ngày chuẩn bị công phu, sau khi hoàn thành bản thảo, anh trình lên ông Ngưu, chánh văn phòng bản báo cáo tổng kết năm của uỷ ban hành chính huyện để xin duyệt. Vốn có danh hiệu nổi tiếng “cây bút sắc sảo”, ông Ngưu tiện tay lật xem một lượt bản báo cáo tổng kết rồi đi thẳng vào vấn đề chính, ông nói với Tiểu Trương:
          Viết tổng kết phải nắm chắc “giọng điệu chính”, nhất là phải khéo biết khai thác những “điểm sáng” trong công tác.
          “GDP toàn huỵện thực hiện ba tỉ hai trăm triệu, tăng trưởng 11% so với cùng thời kỳ năm ngoái, so với tăng trưởng 16% năm ngoái, nhịp độ tăng trưởng giảm 5%”.
          Câu này rườm rà, thừa, nên gạch bỏ đoạn “so với 16% tăng trưởng năm ngoái, biên độ tăng trưởng  giảm 5%”.Đây gọi là tìm điểm sáng trong sự lược bỏ.
          “Thu nhập tài chính dự toán nói chung thực hiện hai trăm bảy mươi triệu hoàn thành kế hoạch năm 92%”, không ổn! Theo tìm hiểu của tôi, tuy thu nhập tài chính không hoàn thành kế hoạch cả năm, nhưng vẫn cao hơn huyện anh em khác, phải sửa là thu nhập tài chính dự toán nói chung hoàn thành hai trăm bảy mươi triệu, cao hơn huyện anh em khác 0, 6%. Đây gọi là “tìm điểm sáng trong so sánh.”
          Chánh văn phòng Ngưu uống một hớp trà, cũng không nhìn vào bản thảo, trợn mắt nói với Tiểu Trương:

          - Cậu chỉ ở căn phòng có 15 mét vuông, trong khi đó người hàng xóm ở căn hộ từ 70 mét vuông đổi lên 180 mét vuông, vậy diện tích cư trú của cậu có tăng lên không?
          Tiểu Trương đáp: “Không”.
          - Không đúng!Theo con số thống kê của cục thống kê, diện tích cư trú bình quân toàn huyện của cậu đã tăng lên 30 mét vuông. Ông Ngưu nói một cách đắc ý. Đây gọi là “tìm diểm sáng trong trị số bình quân”.
          - “Chính phủ bỏ ra 50 vạn đồng trợ cấp cho nông dân, toàn huyện có 25 vạn nông dân, bình quân mỗi người được trợ cấp 2 đồng”. Viết thế này không hay, ông chánh văn phòng cầm bản thảo lên tiếp tục cải chính, phải viết lại là ”Nhà nước bỏ ra năm mươi vạn đồng trợ cấp cho nông dân, 25 vạn nông dân toàn huyện 100% được hưởng lợi.”. “Đây gọi là tìm điểm sáng trong trị số phần trăm”.
          “Theo tìm điểm sáng trong bốn bỏ năm lấy”,“nên đem thu nhập bình quân toàn huyện tăng 6,15% so với cùng thời kỳ năm ngoái” sửa thành thu nhập bình quân toàn huyện tăng trưởng 6, 2% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Ông Ngưu nói: “thông qua bỏ bốn lấy năm”, trực tiếp nâng cao thành tích công tác lên 0,1 %”.
          Ông chánh văn phòng chỉ vào câu trong bản tổng kết “Có 57 cán bộ cơ quan uỷ ban huyện 16 lần thâm nhập cơ sở giải quyết vấn đề của quần chúng”, nói, thành tích công tác không hoàn toàn thể hiện hết, 57 cán bộ nhân với 16 lần tức là 912 lượt người, câu này phải sửa là “cán bộ cơ quan uỷ ban huyện có 912 lượt người  thâm nhập cơ sở giải quyết vấn đề của quần chúng”. “Đây  gọi là tìm điểm sáng trong cộng lồng chữ số”.
          “Thực hiện chuyển dịch sức lao động, giải quyết công ăn việc làm  cho hơn 2000 người”, nên sửa là “Thực hiện chuyển dịch sức lao động giải quyết công ăn việc làm cho hơn một vạn người”. Ông Ngưu nói, tính lưu động của người lao động lớn, tuy con số có phần nói quá, nhưng con số rất khó nêu cụ thể này rất dễ được chấp nhận, đây gọi là “tìm điểm sáng trong bất khả khảo chứng”.
          Sau cùng ông Ngưu chánh văn phòng  nói một cách đầy vẻ ý vị:
          -Nhờ một cây bút, mình đã làm cho năm vị lãnh đạo xã thăng tiến đến huyện, làm cho ba vị lãnh dạo huyện thăng tiến đến thành phố, mình cũng từ một giáo viên tiểu học xã trở thành chánh văn phòng uỷ ban huyện hôm nay, cậu cũng nên chịu khó mà lĩnh ngộ, lĩnh ngộ!

                                                            Vũ Công Hoan dịch
                                   (Theo “Đại thế giới Tiểu tiểu thuyết” tháng 7 năm 2009)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét