Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

Mấy hình ảnh Đại hội Hội nhà văn Hà Nội

 Mấy hình ảnh Đại hội Hội nhà văn Hà Nội

Lình sình mãi, ngày 8 và 9 tháng 8 năm 2017, Đại hội nhiệm kì 2015 - 2020 mới được tiến hành. Vậy là chậm gần 2 năm. Ghi lại mấy hình ảnh kỉ niệm.

                                                     Tại Đài tiếng nói Việt Nam

                                                                         Làm một kiểu

                                                               Nhận tài liệu

                                                   Vũ Xuân Quản và Vũ Quang Tần

                                                                          Chủ tịch đoàn
                                                              Đỗ Ngọc Yên tạo dáng

                                                   Vũ Nho trong ống kính Hoàng Xuân Tuyền

                                                              Sáng ngày 9

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét