Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

ĐƯỜNG THI – CHỦ ĐỀ BIÊN TÁI 

ĐƯỜNG THI – CHỦ ĐỀ BIÊN TÁI

(Kì 14)

  Nguyễn Ngọc Kiên  chọn dịch và giới thiệu thơ

NHÀ THƠ LIỄU TRUNG DUNG - 柳中庸

Liễu Trung Dung 柳中庸 tên Đạm , sống vào đời Đường, người Hà Đông (nay thuộc huyện Vĩnh Tế, tỉnh Sơn Tây), thuộc họ Tông Nguyên 宗元.

  - 柳中庸


Phiên âm:

CHINH NHÂN OÁN – LIỄU TRUNG DUNG – TRUNG ĐƯỜNG

Tuế tuế Kim hà phục Ngọc quan,
Triêu triêu mã sách dữ đao hoàn.
Tam xuân bạch tuyết quy thanh trủng,
Vạn lý Hoàng Hà nhiễu Hắc san.

Dịch nghĩa:

NỖI OÁN CỦA NGƯỜI LÍNH THÚ – LIỄU TRUNG DUNG

Hằng năm hết tới Kim hà lại qua Ngọc Môn quan
Hằng ngày trên lưng ngựa với lại thanh đao
Ba tháng mùa xuân rồi mà tuyết trắng còn phủ bãi cỏ mọc trên những phần mộ
Sông Hoàng Hà chảy muôn dặm về chạy quanh núi Hắc sơn

Dịch thơ:

NỖI OÁN CỦA NGƯỜI LÍNH THÚ – LIỄU TRUNG DUNG

Hết Kim Hà tới Ngọc Quan
Hàng ngày lưng ngựa lại hoàn thanh đao
Tháng xuân tuyết phủ trắng phau
Hoàng Hà muôn dặm chảy vào Hắc Sơn

  - 柳中庸


Phiên âm:

LƯƠNG CHÂU KHÚC KÌ 1 – LIỄU TRUNG DUNG

Quan san vạn lý viễn chinh nhân,
Nhất vọng quan san lệ mãn cân.
Thanh Hải thú đầu không hữu nguyệt,
Hoàng Sa thích lý bản vô xuân.

Dịch nghĩa:
KHÚC HÁT LƯƠNG CHÂU KÌ 2 – LIỄU TRUNG DUNG
  Lính thú xa quan san vạn dặm
Lệ rơi đầy khăn khi ngắm núi sông
Chỉ có ánh trăng soi đầu Thanh Hải
Nào thấy xuân ở nơi sa mạc vàng căm

Dịch thơ:
KHÚC HÁT LƯƠNG CHÂU KÌ 2 – LIỄU TRUNG DUNG
Chinh nhân xa vạn dặm quan san
 Ngắm núi sông lệ ướt đầy khăn
Chỉ ánh trăng soi đầu Thanh Hải
Hoàng hà sa mạc chẳng thấy xuân.
 ( Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét