Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

Các nhân vật trong TAM QUỐC1.             


Các   nhân vật trong TAM QUỐC
                                   Đường Văn


    TỪ THỨ

Việc người sáng láng, việc mình: sương!?*
Phí cả đời mưu lược, từ chương!
Quy Tào, ngỡ được tròn đạo hiếu!
Mẹ uất lên tiên!... hận…tắc đường!

* Tự Nguyên Trực, quân sư cho Lưu Bị, mắc kế Trình Dục, về hàng Tào. Mẹ hiền tự vẫn. Từ thề suốt đời bất hợp tác với Tào. Trước khi rời Huyền Đức, Từ chân thành giới thiệu Khổng Minh. * Lời Bàng Thống – bạn thân – nhận xét Từ Thứ. (Hồi 36, 37,  47).

2.                        BÀNG THỐNG

Khéo thay diệu kế liên hoàn!
Vờ say huyện Lỗi, bàng hoàng Trương, Lưu!
Phượng non, Lạc Phượng cuối chiều!
Quân sư dục tốc gãy diều, đứt dây!

* Tự Sĩ Nguyên, hiệu Phụng (Phượng Sồ) non), thực hiện thành công kỳ mưu liên hoàn kế khóa chiến thuyền cho thủy quân Tào Tháo trong Trận Xích Bích. * Huyện Lỗi Dương, Phượng Sồ mới nhận việc. * Trương Phi, theo lệnh Lưu Bị, đến thanh tra huyện Lỗi, mới nhận ra tài cao của Bàng Thống lùn, đen, râu ngắn…! * Bàng bị phục binh Trương Nhiệm bắn chết ở gò Lạc Phượng trong chiến dịch chiếm Tây Xuyên. * Dục tốc bất đạt. (Thành ngữ Hán Việt). (Hồi 47,  57, 63).

3.                        KHƯƠNG  DUY

Thương tuyệt! mưu cao, học Vũ hầu,
9 phen phạt Ngụy, chẳng vào đâu!
Giả hàng phục Hán, thành công cốc!
Mổ bụng tranh xem, mật vẫn đau!

* Tự Bá Ước, vốn là tướng Ngụy, múa thương giỏi lắm, mưu mẹo thần kỳ. Khương được Khổng Minh thuyết hàng, trở thành truyền nhân xuất sắc của Gia Cát. Giữa trận đánh cuối cùng, bỗng nổi cơn đau bụng dữ dội, đành tự vẫn (59 tuổi). Quân Ngụy trả thù, mổ bụng Duy, tranh nhau xem, thấy quả mật to bằng quả trứng gà! (Hồi 119: Giả đầu hàng, kế hay thành chuyện hão!)

4.      ĐẶNG NGẢI , CHUNG HỘI

Nhị Sĩ kình Bá Ước,
Ngang ngửa đấu Kỳ Sơn.
Hai lối chiếm Hán Xuyên,
Công thành, cùng chết thảm!

Đảm, tài, đua kèn cựa,
Chí ngông cuồng  lơi, danh,
Lấn chủ, sớm chuyên quyền,
Há thẹn với Khương tướng!

* Đặng Ngải tự Sĩ Tái; Chung Hội tự Sĩ Quý, là 2 tướng trẻ, nổi danh nước Ngụy thời Tư Mã Chiêu. Ngải và Khương Duy từng là đối thủ ngang tài, ngang sức trong cuộc chiến Kỳ Sơn. Năm 263, Chung, Đặng chia 2 đường đánh Thục. Thắng lợi. Nhưng cả 2 vì tranh công, sớm tỏ ý chuyên quyền nên đều bị giết. (Hồi 116 – 119).

2 nhận xét:

  1. Các nhân vật trong Tam Quốc đều tiêu biểu cho xã hội Trung Hoa một thời, gian tà như Tào Tháo cũng có rất nhiều cái hay hả bác VuNho?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bác Hiệp đã ghé chơi và chia sẻ!

      Xóa