Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

VỊNH TAM QUỐC

Đường Văn vịnh Tam Quốc                           

SỰ KIỆN – SỰ VIỆC1. TAM  PHÂN

Tam phân, một giấc mơ màng…

Hợp tan, tan hợp…chuyện buồn, vui,

Thiên hạ, gia đình… cũng thế thôi!

Được, thua, thành, bại… vòng vo mãi!

Kể chuyện trăm năm, thú vạn đời!* Thời Tam quốc (189 – 280), Trung Hoa bị chia làm 3 nước (Ngụy – Thục – Ngô). Nội chiến liên miên, khốc liệt, nhân dân cực khổ trăm bề. Sau nhà Tấn (Tư Mã Viêm diệt cả 3 nước, Trụng Quốc lại thống nhất. Tiểu thuyết lịch sử Tam quốc chí diễn nghĩa (La Quán Trung, thế kỷ 15)  kể chuyện trăm năm, bao quát muôn việc giai đoạn lịch sử phân tranh phức tạp (vòng vo Tam quốc) này. Tam quốc chí được được xem là đệ nhất kỳ thư Trung Hoa trung đại: (xếp trên 3 bộ: Thủy hử truyện, Tây du ký, Hồng lâu mộng).

2.     PHỤNG NGHI  ĐÌNHPhụng Nghi đình! Phụng ái tình!

Khiếp thay! huyền lực sắc khuynh thành!

Cha trước, con sau đều thác nhục,

Mỹ nhân trừ bạo, sách lưu danh!* Đình chim Phượng, nơi Điêu Thuyền phụng mệnh Vương Doãn, dùng mỹ nhân - liên hoàn kế ly gián cha con Đổng Trác - Lã Bố. Kế hay thành công mỹ mãn. Đổng bị Lã giết, phơi thây ngoài đường. Sau, Lã cũng vì tửu sắc, khinh địch, bị Tào Tháo bắt sống, treo cổ, chặt đầu ở Hạ Bì. Điêu Thuyền cùng Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Dương Ngọc Hoàn (Quý phi) được tôn vinh là Tứ đại Mỹ nhân Trung Hoa cổ - trung đại. (Hồi 8: Kế liên hoàn, Vương Tư đồ khéo dụng/Đình Phượng Nghi, Đổng Thừa tướng đâm khùng!)3.     LUẬN ANH HÙNG-         Chỉ Sứ quân và Tháo xứng Anh hùng!

Đùa, thử, thật! Bị rụng rời, rơi đũa…

Chim trong lồng há chịu ngày lên đĩa?

Thoát đường nao? Trệu trạo trái mơ xanh!* Tại Tiểu đình (Hứa đô), Tào Tháo – Lưu Bị uống rượu nhắm mơ xanh, bàn luận anh hùng thiên hạ. Sau khi điểm qua khắp mặt quần hùng, Tháo chỉ thẳng vào Lưu, nói: - Anh hùng thiên hạ thời nay chỉ có Sứ quân (Lưu Bị được vua Hán phong chức Sứ quân Dự châu) và Tháo mà thôi! Câu nói bất ngờ nửa đùa nửa thật, có ý nắn gân tâm lý, khiến Lưu sợ tái mặt. Nhưng vốn thông minh, kín đáo, giỏi che dấu tình cảm thật (mừng, giận không lộ ra mặt), Lưu giả vờ đánh rơi đôi đũa cầm tay vì chợt có tiếng sấm sét ùng oàng: - Gớm ghê! Tiếng sét dữ quá! Cử chỉ khoan thai và câu ứng đối nhanh nhạy đã che giấu được cặp mắt đa nghi của Tào Mạnh Đức. (Hồi 21)


 

4.     QUÁ NGŨ QUAN, TRẢM LỤC TƯỚNGPhò chị, tìm anh, quá ngũ quan,

Cản đường, lục tướng chịu thác oan.

Rồng xanh* vút gió, xe rong ruổi,

Nhớ thề xưa, treo ấn, gói vàng.* Hồi 26 – 27: Quan Vũ biết tin Lưu Bị đang ở Hà Bắc với Viên Thiệu, lập tức, từ biệt Tào Tháo, hộ tống 2 chị dâu (vợ Lưu), rời Hứa Đô, vượt 5 cửa quan, chém 6 tướng cản đường, lập 1 kỳ công về tình huynh đệ. * Đao thanh long. * Ấn Hán thọ đình hầu, Hán Hiến đế phong cho Quan Công.5.     TRỐNG CỔ THÀNHTrống Cổ Thành lung lay huynh đệ!*

-         Không hàng Tào, sao ở với Tào?!

Lại trông: quân đuổi ào ào…

Chưa buông hồi trống đã dào tình xưa!May cho Quan gặp Sái Dương khuếch khoác,

Nếu Hạ Hầu, Hứa Chử  tới đây, thì…?

Dẫu Trương chồn tay nện trăm hồi trống,

Tình anh em, càng thử, lại càng nguy!Trống Tràng thành lung lay bóng nguyệt (Đoàn Thị Điểm dịch Chinh phụ ngâm). * Câu Trương Phi vặn lại Quan Công, khi Quan cố thanh minh hoàn cảnh khó xử của mình. * Quân Sái Dương đuổi theo định bắt Quan. Trương chưa đánh dứt 1 hồi trống, đầu Sái Dương đã lăn dưới đất bởi ngọn thanh long đao hăm hở cố sức minh oan của Vân Trường. * Hạ Hầu Đôn, Hứa Chử : những dũng tướng thân cận của Tào Tháo. * Trương Phi ra điều kiện cho Vân Trường: - Nếu ta đánh dứt 3 hồi trống, ngươi phải chém được viên tướng ấy; mới tỏ rằng ngươi thực bụng không hàng. Quan Công gật đầu, múa thanh long đao, phóng Xích thố xông tới tướng Tào. (Hồi 27: Chém Sái Dương, anh em giải nghi/Hội Cỏ Thành, vua tôi họp mặt.)6.     XÍCH BÍCHVạn binh hùng ngỡ quét sạch Giang Nam,

Biển lửa ao hầm bạt vía Tào Man!

Tam phân Trung Hoa định từ Xích Bích.

Quạ kêu trăng lạnh buốt suốt ngàn năm!* Trận đánh vĩ đại nhất thời Tam quốc, xảy ra năm 208 trên đoạn sông Trường Giang gần núi Xích Bích (đá đỏ - nước xanh). Liên quân Lưu Bị - Tôn Quyền đại thắng 80 vạn quân Tào Tháo, phá tan kế hoạch thống nhất Trung quốc của Tào. Cục diện chia 3 thiên hạ (Tào – Lưu – Tôn) bắt đầu được xác lập. * Ý thơ Tào Tháo (ngâm trên sóng nước Trường Giang, trong đêm trước trận Xích Bích). (Hồi  43 – 49).
         (Còn tiếp...)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét