Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

HỘI THẢO THƠ Ở THUYỀN THƠ

Ngày 2 tháng Năm, xuống Thái Bình thăm thuyền thơ của anh Phạm Thường Dân. Đi ở Hà Nội sớm. Ghé qua nhà của nhà thơ Ánh Tuyết. Đến Kiến Xương thì các khách thơ đang Hội thảo cuốn : KHÔNG GIAN XANH, thơ của Tô Diệp, nxb Hội Nhà văn, 2015. Cả Đoàn cùng tham gia Hội thảo. Rất vui mà cũng nghiêm chỉnh, giàu tính học thuật. Đưa lên vài hình ảnh để lưu lâu dài.

Trái qua : Vũ Nho, Kim Bảo, Ánh Tuyết, Tâm Dung, Nguyễn Ngọc Thiện

Trước tủ sách của Ánh Tuyết

Trong thuyền thơ

Vũ Nho và Phạm Thường Dân chủ thuyền thơ

Chúc mừng gặp gỡ và Hội thảo thành công

Anh Thiện tác nghiệp ở bãi Cồn Vành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét