Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

TIẾU NGẠO TAM ANH ( họa bài Đường Văn)

              

                                                                          Hoàng Dân
TIẾU NGẠO  TAM ANH
                                 (Họa)
HOÀNG DÂN
Tròm trèm thất thập cổ lai hi!
Phơ phếch lông đầu, oải bốn chi,
Hì hục, loay hoay mần tứ khoái!
Khốn nạn! tong teo, chọc… quái gì!

Gớm thay bản mặt lũ tam anh!
Ba hoa một tấc, tót trời xanh!
Chỉ giỏi nhảm đàm: chim mổ bướm,
Khoái xài lòng lợn ngất tiết canh…!

Ơ hơ! Tam anh Trèm… ẩm ương!
Con chán, vợ chường, cháu cũng buông!
Ngày qua ngày,… thơ thơ thẩn thẩn,
Ê a hát xướng, đéo ra tuồng!
Rẩu vênh*, tiếu ngạo, hỷ lai cô*,
Thị phi miệng đời, ma - kê - nô!
Sống lãi giờ nao, chơi khắc nấy,
Trăm năm, rúc rích… lão giang hồ!

* Nói lái
                              Thạch Bàn, Long Biên,  chiều - đêm 7 tháng 5 năm 2015. HD
                                  
 Họa Tam anh Tiếu ngạo
                                                (Nguyên tác Hoàng Dân)
Tròm trèm thất thập “cổ lai hi”
Vẫn đủ lông da, đủ tứ chi
Loay hoay vẫn muốn mần tứ khoái
Khổ nỗi tong teo chỉ còn bì


Gớm thay cái mặt lũ tam anh
Ba hoa một tấc tót trời xanh
Chỉ giỏi khoát đàm chim với bướm
Rành như món lòng lợn tiết canh

Thương thay cái đám già ẩm ương
Vợ chán, con buồn, cháu cũng buông
Ngày lại qua ngày thơ với phú
Ê a hát xướng như phường tuồng

Tròm trèm thất thập “cổ lai hi”
Mặc cho miệng thế cứ thị phi
Sống được ngày nào vui ngày ấy
Trăm năm cũng chỉ tiếng cười khì
                                                                Thạch Bàn, Long Biên, chiều 7 tháng 5 năm 2015. HD


     Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét