Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

TAM ANH TIẾU NGẠO

                                                        Đường Văn

TAM ANH  TIẾU NGẠO
Tặng ĐP, LN, LD, HD, CCĐ, PVT
ĐƯỜNG VĂN
Tròm trèm thất thập,
Chẳng Lưu – Quan – Trương!
Tam anh phường Thụy:
Dở, gàn, hâm, ương!...

Thơ văn ham hố, quên ngày tháng,
Đàn hát lang mang, mảng việc nhà!
Vợ chán, con buồn, đâu có ngán!
Suốt ngày rê chuột, với ba hoa!

Đời tàn đến chết vẫn phải zui!
Ẩm giả say tràn, đếch muốn thôi!
Càfe, trà đặc, Thăng Long rít,
Di động reng reng,… là tếch… chơi!

Huyết áp tăng cao, thì tăng thuốc!
Đường vừa chợt hạ, thì kíp măm!
Tháng tháng dăm lần định kỳ khám,
Viện – nhà, nhà – viện, khỏi lăn tăn!

Đọc sách, gửi mail, vào mạng chat,
Mở facebook, lướt lăng quăng,
Tivi, thi thoảng coi thời sự,
Bạn bầu tụ họp, tán lăng nhăng!

Luẩn quẩn, lênh phênh, suốt sáng - chiều,
Pháo đưa, San đón: đảm bảo đều!
Mì, cơm ba bữa, lưng lưng dạ,
Tắt ngấm lâu rồi, cái khoản… yêu!

Mới gửi hồn hoang vào tục văn,
Tục thi khúc khích, tiếu lâm xằng!
Mo phú thị phi, cốt thỏa chí,
Tang bồng vớ vẩn, đợi vào săng!

Tam anh kỳ quặc, lừng Trèm hương,
Ai trước, ai sau về… cõi ấy?
Vùi sâu ba thước hay thành khói?
Ai tiễn đưa ai mấy dặm đường?!

Cũng thế mà thôi!... Chỉ biết giờ,
Khi mắt chưa lòa, tai chưa điếc,
Đầu chưa lẩn thẩn, chưa long khớp,
Hãy cứ vui tràn, cứ hát, thơ…

Bất đắc kỳ tử, đêm thường mơ…!
Tam anh tiếu ngạo, lão nhân khờ!
Hoàn đồng, an chi… gì cũng gật!
Ngất ngưởng,
ngùng ngoằng,
ngoẽo,
ngáo ngơ…!

Trèm, Thụy Phương, đêm 7 – 5 – 2015. ĐV              

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét