Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

TÚ XƯƠNG- BA DÒNG


CHÙM  THƠ TRẦN TRUNG
1/ TÚ XƯƠNG
          “Ông Nghè ông Thám vô mây khói
           Đứng lại văn chương một Tú tài” (Xuân Diệu)

Kể từ có Một-Tú-Xương,
Văn chương tom chát
              “Chơi lường”-Mất ô.
Hàng Thao, Phố Giấy ngẫn ngờ...
Tám khoa lều chõng,
                 Tú-hờ...Cử nhân.
Ngẫm ra giữa Cõi-Phong-Trần,
Ông Nghè, ông Thám
                 Cũng dần dần qua !
Vung vinh thơ phú...
Gọi là,
Tú Xương
        Cười-Khóc
                 Mới là
                          Tú Xương.
                               (Hà Nội, 24/5/20150).

2/ CHÙM BA DÒNG

2.1/Ve ve
     Gọi hè
      Tình dậy...

2.2/Còi xe
     Cuộn sôi phố
     Cà phê-Giọt buồn.


2.3/Hoa Nhật Tân
     Rỡ ràng thêm nắng
     Phố ơi-Ngày xưa...

2.4/Xoóc ngắn
      Loáng lướt liêu xiêu
      Nhớ yếm điều!

2.5/Mướp hương
    Thơm như nắng
    Giữa phố phường...

2.6/Vờn vẽ gió
     Thương sao cánh diều
     Chao nghiêng đồng nội.

2.7/Chớp mắt
     Nụ cười-Hoàng hôn
     Lê minh xa ngái !
           

                    Hà Nội, 24/5/2015.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét