Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

CHÙM HOÀI NIỆM-THƠ 3 DÒNG


CHÙM HOÀI NIỆM-THƠ 3 DÒNG
               TRẦN TRUNG

1/Rễ đa
Chùa
Ôm Em xuống tóc.

2/Chuông buông
Gọi chiều
Tắt nắng...

3/Má đào
Trốn đi đâu ?
Đầy váy ngắn.

4/Chân vòng kiềng
Nhấp nhô
Phô...

5/Đỏ.Xanh.Vàng...
Nhênh nhang
Gọi thầm: Bồ kết !?

6/Cò bay
Đậu nơi đâu?
Chim ăn xác thối.

7 Ngói vẩy cá?
Rêu phong?
Ngất cao nhà bê tông!

              Hà Nội, 22/7/2015.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét