Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

CON-GIÓ-SÁNG               


CON-GIÓ-SÁNG
                         Trần Trung
Em đứng đó
Đợi ai ?
Chờ ai?
Mà,
   Khuân khuất
               Em tựa vào bóng tối 
Khắc khoải vận may
                Số phận
                           Đêm này...
                ***
Nhấp nhoáng
Đêm đêm
Đèn xe-Xanh đỏ
Vận đỏ nào sẽ đến cùng em?
Vận đỏ nào
               Chấp chới
                              Đêm-Đèn?
Khuân khuất
               Em tựa vào bóng tối...
Váy ngắn, môi son
Chộn rộn đợi chờ...
Mà,
   Cơn may
              Tựa cơn gió lành
                                   Chưa tới !?
                  ***
Em đứng mãi-qua đêm-lại đêm
Em đứng cùng đêm
                         Nhấp nhóa
                                     Ánh đèn.
Em đứng...
Con gió thời gian
             Thông thốc thổi
                               Vô hồi-vô tận.
Em đứng,
Son phấn lòa nhòa, son phấn cũng lạt phai.
Cơn khát đợi chờ cùng thân em khắc khoải
Mà,
Bóng tối-Đời em
                      Đợi
                          Con-Gió-Sáng
                                             Nơi nào !?
                          
                                    Hà Nội-Tháng 6/2003.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét