Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

CÒN SAY… MIỆT VƯỜN

CÒN SAY… MIỆT VƯỜN
Tặng D – N

ĐƯỜNG VĂN

Cả nhà Ngà – Dậu zô Nam,
Sài Gòn - Lục tỉnh, chơi tràn cung mây!
Một tuần, gặp lại nhau đây:
Nói cười hể hả!... còn say… miệt vườn!
 5/1/2016. ĐV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét