Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016

Nửa


Nửa
       Nguyễn Xuân Lai

Một ngày nửa sớm nửa trưa
Mưa dầy nửa đất nắng thưa nửa trời
Phong thanh chuyện kể nửa vời
Ai xui vạch phấn bôi vôi nửa thề
Em là một nửa nhà quê
Anh là một nửa đi về trái ngang
Sông Thương rẽ nửa đôi đàng
Ngày xưa bến ấy thiếp chàng về đâu
Trăng khuya xế bóng ngang đầu
Nửa thương nhớ nửa dạ sầu vì ai
Gửi người trúc mã thanh mai
Một câu lục bát ghép hai nửa tình.

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét