Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

TIẾU LÂM GABROVO 28 ( TIẾP THEO VÀ HẾT)TIẾU LÂM GABROVO 28 ( TIẾP THEO VÀ HẾT)
Nho dịch từ bản tiếng Nga
Do Xtephan Phưrtunov và Petko Prodanov sưu tầm và kể
Nhà xuất bản “ Người nghệ sĩ Bunga ri”, Xophia, in lần thứ hai có chỉnh lí, năm 1983.

BÁO TRƯỚC
Cha Mi nhiu, người cho vay nặng lãi ở Gabrovo có nhiều con nợ. Khi người này hoặc người khác trong số họ đến hạn phải trả nợ kì phiếu, ông già đi đến từng nhà một gõ cửa và thốt lên:
          - Chuẩn bị đi! Nỗi đau khổ sinh ra bắt đầu rồi!

SỰ CHU ĐÁO
Khi nhà hát cổ điển đến Gabrovo, họ không treo dòng chữ “ Hãy coi chừng, sơn màu!” mà treo “ Hãy giữ lấy sơn màu!”

KHÔNG MẤT KINH PHÍ

Những người gabrovo tháo vát, nhanh trí biết kiếm lời từ mọi thứ, quyết định sưu tầm tất cả vô số các truyện tiếu lâm liên quan đến họ. Hội đồng thành phố Gabrovo thông báo rằng mỗi người dân hoặc viết, hoặc kể cho Hội đồng một truyện tiếu lâm mới về người Gabrovo sẽ được trả 5 leva. Sau một thời gian ngắn, những người thích đùa và châm biếm đã gửi đến số lượng khổng lồ, dường như làm khánh kiệt Hội đồng…
          Sau đó, khi nói về trả tiền thù lao, ông thị trưởng Gabrovo tuyên bố:
          - Không ai được trả thù lao vì những truyện tiếu lâm đó không mới, phần lớn trong số chúng đã mọc râu cằm…
          Thế là những người Gabrovo đã chẳng mất tiền công mà thu được một loạt truyện tiếu lâm. Và họ làm thành tuyển tập, xuất bản bằng tiếng Bungari và các thứ tiếng nước ngoài. Cần phải nói rằng sự xuất bản chúng không chỉ hoàn đủ vốn một cách dư dật, mà còn làm vẻ vang cho người Gabrovo trên toàn thế giới.

LỜI BẠT
NHỮNG NGƯỜI GABROVO ĐÃ NGHĨ RA:
QUẦN HẸP VÀ VÁY NGẮN
TÀU LƯỢN
NHỮNG BAO DIÊM CHỈ CÓ MỘT MẶT BÔI THUỐC
NHỮNG ĐỒNG TIỀN BÉ NHẤT
VÀ VÂN VÂN

Bắt đầu dịch  năm 1987. Do nhiều việc nên bỏ dở.
Dịch xong ngày 12/8/2012
Đánh máy xong ngày 11/9/2012Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét