Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

CHÚC MỪNG 50 HỘI VIÊN MỚI CỦA HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM!CHÚC MỪNG  50 HỘI VIÊN MỚI CỦA HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM!

I. VĂN XUÔI

1- Tiến Đạt - TP.HCM
2- Vũ Xuân Độ - Hà Nội
3- Thế Đức - Hà Nội
4- Nguyễn Thu Hằng - Hà Nội
5- Kiều Bích Hậu - Hà Nội
6- Trịnh Minh Hiếu - Hà Nội
7- Nguyễn Mạnh Hùng - Hà Nội
8- Lê Thanh Kỳ - Hà Nam
9- Đinh Ngọc Lâm - Ninh Bình
10- Mã Anh Lâm - Lào Cai
11- Niê Thanh Mai - Đăk Lăk
12- Nguyễn Việt Nga - Hải Dương
13- Phạm Đức Thái Nguyên - Thái Nguyên
14- Lê Minh Nhựt - Cà Mau
15- Nguyễn Thế Quang - Nghệ An
16- Nguyễn Đức Sơn - Phú Thọ
17- Hoàng Huệ Thụ - Hà Nội
18- Bùi Quang Tú - Đồng Nai
19- Châu La Việt - TP.HCM

II. THƠ

1- Trần Tuấn Anh - Hà Nội
2- Nguyễn Thanh Cao - Hà Nội
3- Phan Cát Cẩn - Hà Nội
4- Thế Chính - Thái Nguyên
5- Nguyễn Hồng Công - Hà Nội
6- Phương Hà - TP.HCM
7- Vũ Xuân Hàm - Hà Nội
8- Thái Hải - Quảng Bình
9- Hồ Khải Hoàn - Hà Nội
10- Trần Mai Hường - TP.HCM
11- Trần Văn Khang - TP.HCM
12- Nguyễn Nho Khiêm - Đà Nẵng
13- Ngô Liêm Khoan - TP.HCM
14- Nguyễn Thanh Lâm - Hà Nội
15- Nguyễn Đức Lập - Hà Nội
16- Tân Linh - Hà Nội
17- Nguyễn Tiến Minh - Hà Nội
18- Trần Minh - Hà Nội
19- Đào Phụng - Thanh Hóa
20- Phạm Ánh Sao - Hải Dương
21- Nguyễn Trường Thọ - Nghệ An
22- Đặng Bá Tiến - Đăk Lăk
23- Lê Hưng Tiến - Ninh Thuận
24- Xuân Trường - TP.HCM
25- Nguyệt Vũ - Hà Nội

III- LÝ LUẬN PHÊ BÌNH

1- Vũ Bình Lục - Hà Nội
2- Bùi Công Thuấn - Đồng Nai
3- Trần Thị Trâm - Hà Nội

IV. DỊCH THUẬT

1- Thụy Anh - Hà Nội
2- Tạ Phương - Hà Nội
3- Hà Minh Thành - Hà Nội
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét