Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

MÍ NGOAN HƠN CÁI NẤM của Xuân Quỳnh với lời bình Vũ Nho
MÍ NGOAN HƠN CÁI NẤM
                      Xuân Quỳnh

Hôm qua đi ra nắng
Bạn Kiên chẳng che đầu
Thế là bị cảm sốt
Suốt cả đêm kêu đau

Bạn Kiên chẳng ngoan đâu
Không được bằng cái nấm
Cái nấm là ngoan lắm
Luôn ô, mũ chỉnh tề
Lúc trời mưa trời nắng
Nấm lúc nào cũng che

Mẹ bảo Mí ngoan ghê
Luôn che đầu mưa nắng
À Mí còn ngoan hơn
Vì khi ngủ mỗi đêm
Là không cần mũ nón
Thế mà các bạn nấm
Khi ngủ vẫn che ô

Lời bình của Vũ Nho
 Có ba nhân vật để so sánh mức độ ngoan là bạn Kiên, bạn Nấm và Mí.
Bạn Kiên tất nhiên là bêu nắng, không che đầu nên bị cảm sốt, suốt cả đêm kêu đau. Bạn ốm làm cho cả nhà lo lắng và không vui. Chuyện này không có trong văn bản.
Bạn Nấm ngoan hơn Kiên. Bởi vì luôn ô mũ chỉnh tề. Lúc nào cũng che, cả trời mưa trời nắng. Như thế thì nhất định là không bị ốm như Kiên.
Còn Mí thì cũng giống như Nấm, “luôn che đầu mưa nắng”. Vậy là Mí xứng đáng được khen “ngoan ghê”. Nhưng Mí còn ngoan hơn Nấm, giỏi hơn Nấm là khi đi ngủ, Nấm vẫn che ô, trong khi Mí, không đội mũ mà cũng không đội nón!

          Mẹ yêu Mí mà khen Mí ngoan hơn Nấm. Nhưng khen có cơ sở chứ không phải là cảm tình riêng.

2 nhận xét: