Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

THĂNG LONG-MƯA-XANH


THĂNG LONG-MƯA-XANH
                       Trần Trung

Ùn ùn
Vần vụ
Xám mây...
Trời xanh bỗng chợt
Hóa ngay mưa gào...
             ***
Thăng Long
Rồng ngự
Trên cao,
Sau ngày ngạt ngột
Lại ào mưa sa...
             ***
Hội-Nước
Dân-Trí hơn xa
Cơn-Mưa-Chất-Vấn
Ngẫm ra
Vẫn cường !
“Dân là Gốc”-Vốn lẽ thường,
Người-Xưa đã dạy
               Kỉ cương-Sinh tồn.
              ***
Đất này giông gió vẫn luôn,
Trời xanh
           Xanh đến ngọn nguồn
                          Còn Xanh...


                   Hà Nội-13/6/2015.

1 nhận xét: