Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

CHƠI HỒ ĐẠI LẢI

          CHƠI HỒ ĐẠI LẢI
                       Tặng : bạn Thơ Nguyễn Lâm Cẩn
                       Nguyễn Khôi
              
Thu đến, Thi nhân chơi Đại Lải
Sớm mai vãng cảnh lướt mặt hồ
Tam Đảo mịt mùng mờ sương khói
Nghe tiếng Ngỗng trời, lạ, -ờ thu...
                      *
Người ngọc Thủ Đô lên đảo Ngọc
Xông xênh váy áo gió trêu ngươi
- Cứ ngỡ Tây Hồ cùng Tây Tử (1)
Thả cái "lá Trời" (2) giỡn mây trôi...
                      *
Đời vui tiên cảnh nơi trần thế
Nghiêng chén rượu thơm rót xuống hồ
Ngọt cả môi hôn duyên mới mẻ
Ngân tiếng chuông chùa vọng tiếng Thơ...
----
(1) thơ Tô Đông Pha
(2) "Lá Trời" thơ Lê Thị Kim
                 Đại Lải 6/9/2016
                 NGUYỄN KHÔI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét