Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Mấy hình ảnh chấm luận án tiến sĩ cấp bộ môn

Mấy hình ảnh chấm luận án tiến sĩ cấp bộ môn
Chiều 19 tháng 9, VN tham gia Hội đồng cấp Bộ môn chấm luận án TS của nghiên cứu sinh Phan Ngọc Thanh. Ghi lại mấy hình ảnh.

                              PGS TS Phạm Thị Thu Hương,Thư kí Hội đồng, công bố Quyết định

                     GS TS Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Hội đồng điều khiển buổi làm việc
                                           Nghiên cứu sinh báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu

                               PGS TS Nguyễn Viết Chữ, người phản biện đọc nhận xét
                                                PGS TS Đỗ Huy Quang đọc nhận xét phản biện
                                                   PGS TS Lê Quang Hưng phát biểu

                                                            TS Trịnh Thị Lan phát biểu
                                TS Nguyễn Ái Học, đại diện tập thể hướng dẫn phát biểu. Hội đồng đã chỉ ra ưu và nhược điểm của Luận án. Kết quả Hội đồng đồng ý cho sửa chữa, hoàn thiện để có thể bảo vệ cấp Trường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét