Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

Mình chỉ là một nhà thơ
THƠ ĐƯƠNG ĐẠI ĐỨC 2016Mình chỉ là một nhà thơ

Của  Michael Eisner

 Ts Nguyễn Văn Hoa ( Bắc Ninh ) dịch

1

Nhà thơ –tay trắng chính mình

Ngoại trừ kiến thức vô hình hư không

2

Nhà thơ -nước mắt chứa chan

Tiếng cười vô định miên man  mỗi ngày   

3

Tự biết chỉ là thi nhân

Cảm nhận tâm trí trong ngần làm thơ  

4

Thơ mình dâng tặng mọi người

Đó là nước mắt nụ cười nhà thơNur ein Dichter

VON  Michael Eisner

Bin nur ein Dichter
der nichts hat und nichts weiß
außer der Erkenntnis sich selbst nicht zu verleugnen


sein Ich nicht zu verbergen
zu verstecken
denn sonst wäre er nicht

Bin nur ein Dichter
der seine Tränen
und sein Lachen zählt
jeden Tag

Bin nur ein Dichter
ein Nichts
der nichts versteht
nur fühlt
Gefühl ist sein Verstand

Bin nur ein Dichter
ich habe nichts
und gebe alles
was ich habe
mich

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét