Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

Con tắc kè; Dòng sông quan họ; Bắt đền

 Chùm thơ Duy Khoát

CON TẮC KÈ

Tắc kè ơi, mày thật khôn ngoan
Biết đổi màu da lẩn tránh khi cần thiết
Tao không làm được như mày
Nên suốt đời thua thiệt

DÒNG SÔNG QUAN HỌ

Xưa anh yêu cảnh sông Cầu
Lơ thơ nước chảy in màu trời quê
Nay càng yêu đến say mê
Có em sớm tối đi về bên sông


BẮT ĐỀN

ÔI, anh đã đánh dấu
Lên người yêu mình rồi
Dấu tay còn nóng bỏng
Bắt đền đấy, anh ơi!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét