Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

CŨNG CHỈ LÀ MƠ THÔI

CŨNG CHỈ LÀ MƠ THÔI

"Bừng con mắt dậy thấy mình tay không "

        -thơ Cung Oán Ngâm Khúc

             (Tặng : Châu Thạch)
                                   Nguyễn Khôi
                       

Mơ...

Nghe loa Làng :

""Ông Trời" xuống làng mình

Cả làng đêm không ngủ

thấp thỏm chờ Ông Trời

mặc mưa rơi, sương lạnh...
              *

Kìa...chân trời bừng sáng

Xe 5 ngựa lướt mây

đủ tiền hô , hậu ủng

Đại Thánh cầm cờ

bay...
              *

Đúng...

Trời xuống thăm làng mình

Đường tự nhiên rộng mở

cả làng mình lên Phố

Đất trời rợp cờ hoa

cả dân làng nín thở
nghe Thượng Đế khuyên răn :

"-Đã Tự do- Dân chủ

phải làm lấy mà ăn

Hãy tự cứu lấy mình

trước khi được Trời cứu"...(1)
             *

Trời nói 15 phút

Hoan hô dậy đất trời

(Hơn cả hồi Cải Cách

Nông dân vùng lên rồi)...
              *

Chao ôi,

Làng chìm trong mộng mị

Cũng chỉ là mơ thôi...
---

(1) "Hãy tự cứu lấy mình trước khi Trời cứu"- NVL.

Hà Nội 30-5-2016

sau những ngày râm ran  đón TT. B. Obama,

nhân đọc bài thơ "Giấc mơ lạ" của Châu Thạch- Đà Nẵng.

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét