Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016

HAI BÀI THƠ VỀ ĐỨC THÁNH TRÈM

HAI BÀI THƠ VỀ
ĐỨC THÁNH TRÈM


1. MẢNH NGÓI VUA TRÈM

(Tụng ca)
MAI CHI
Mảnh ngói Vua Trèm*,
Danh văn Nam Bắc,*
Chung tú càn  khôn,*
Hợp minh nhật nguyệt*.

Vóc hình kỳ vỹ!
Công tích phi thường!
Hiếu liêm – Hiệu úy,
Thượng đẳng Thần Vương*,

Sóng tung Nhĩ Hà,
Thiên thu lừng lẫy!

Mảnh ngói Vua Trèm,
Đền Ngài thiêng lắm!
Tư mã Hàm Dương*,
Ông Trọng đuổi giặc.

Trừ Giải Hữu Hồng:*
Lưới sắt giăng sông.
Khuyên dân trồng dâu,
Dạy dân cấy gặt…

Sứ giả đầu tiên,
Anh hùng lưỡng quốc,
Toàn thơn* anh kiệt!
Rạng ngời Từ Liêm!

Mảnh ngói Vua Trèm,
Gảnh Đình sừng sững,
Bia đá khắc ghi,
Hậu duệ tự hào!

Ba làng thờ phượng,
Đời đời khói hương…
Mạc – Hoàng – Trèm Thụy,
Đền thiêng, càng thiêng!

Qua Đình, dừng chân,
Ngả nón, trông Đình.
Đình bao nhiêu ngói,
Ân tình bấy nhiêu!*

* Thành ngữ. Trích: Văn bia Đình Thụy Phương (TS. Nghiêm Xuân Quảng); * 3 hoành phi chữ Hán trong tòa Đại bái Đình Trèm: * Các học vị, chức quan, tước phong của Thánh Trèm; * Giải quái (thuộc giống ba ba? thuồng luồng? gây haị cho dân, trên sông Cái. Bị Ông Trọng giăng lưới bắt, trừ diệt; * Thơn: viết kiêng tên húy của Thánh Ông. * Mượn ý ca dao: Qua đình, ngả nón trông đình/Đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu!

                       2. ĐẤT TRỜI CHUNG ĐÚC TINH HOA*

NGUYỄN VĂN TẠC
(Trưởng ban Khánh tiết Đình Chèm)

Tay bút, mẹ hiền dạy khuyên.
Hiếu liêm* thành đạt, lưu truyền cổ kim.

Phượng hoàng đậu đất Thụy Uyên,*
Nhĩ Hà xuôi tới Hưng Yên, nở Rồng.*

Gò Lanh – Lăng Mẫu hưng công,
Cây đa cổ thụ, lộc bừng xanh tươi.

Chèm – Trạo – Đa – Cựu*: bốn nơi,
Trẻ già, trai gái muôn đời tri ân!...

* Nhan đề mượn lời dịch từ 4 chữ Hán: Càn khôn chung tú (Hoành phi Đình Chèm); * Tay bút: Bàn tay cầm bút - một trong bát bửu (tám vật quý, đồ thờ ở Đình Chèm);* Hiếu liêm: học vị Lý Ông Trọng thi đỗ. * Đất lành chim đậu (Tục ngữ); Phượng bay cao, phi ngô đồng, không đỗ; Sỹ ẩn mình, phi minh chủ, không thờ! (Câu đối cổ); Thụy Uyên: tên cổ của xã Thụy Phương; * Nhĩ Hà, đoạn sông Hồng chảy qua phường Thụy Phương uốn vòng quanh như vành tai; * Hưng Yên: Trạo thôn, Cựu thôn (?) xã Đa Lộc… quê mẹ Đức Thánh Chèm; Gò Lanh – Lăng Mẫu: nơi yên nghỉ của phu nhân cụ Lý Tuấn, thân sinh Đức Thánh Chèm: * nở Rồng: sinh hạ Lý Thân – Đức Thánh Chèm – Hy Khang Thiên Vương. (ĐV chọn trích 5/2016)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét