Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

CHÙM THƠ TẶNG BẠN của ĐƯỜNG VĂN  


CHÙM THƠ TẶNG BẠN của ĐƯỜNG VĂN

KHỎE!

Tặng  PCH - ĐMXĐ - vào tuổi 70, năm 2016

Tốt măm, khỏe nói, "giỏi" cày!
Nhào zô bảy chục, lừng "tay" bóng bàn!
Makeno! Đời đa đoan!
Cốt giữ Tâm nhàn: Khoe khỏe khòe khoe!...

BƯỞI

Tặng LN, bạn đồng hương (TP), đồng tuế (1949)

Lúc lỉu vườn ai, bưởi chín vàng,
Âm thầm rộ sớm, đón xuân sang.
Cười khen hủ lão lười chăm bón,
Khéo giấm chùm ngon tặng cố nhân!

Chiều 18 - 12 - 2015. ĐV
https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét