Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

TIẾC NHỚ ANH BẰNG (1926-13/11/2015)


TIẾC NHỚ ANH BẰNG (1926-13/11/2015)
                                
                            TRẦN TRUNG

“Nỗi lòng người đi”*
Thương nhớ lắm
Anh Bằng...
             &
“Giờ đây
Biết tìm về nơi đâu”,**
Câu hát muôn thời không cũ.
Thăng Long-Hà Nội ơi!
Sài Gòn ơi!
“Mộng với tay cao hơn trời”***
Nhớ
Nỗi chơi vơi...
Hà Nội-Sài Gòn
Nghẹn nỗi
Hà Nội-Sài Gòn
Vắt
Đôi bờ mong đợi.
Dòng sông-Thời gian
Bên lở lại bên bồi...
Gọi
     Người-Đi
              Tìm mãi...
                      Xa xôi !
Hàng mi
Sân-Si
Mở tiếp chân trời
“Nỗi lòng người đi”*...
               &
Mong đợi-Tình hoài
          Cái-Chi-Chi !?
                    Hà Nội-01/12/2015.

*“Nỗi lòng người đi”-Tên nhạc phẩm nổi tiếng của Anh Bằng.
** và***-Ca từ trong nhạc phẩm trên.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét