Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

ĐỌC LẠI-THƠ TRẦN TRUNG

ĐỌC LẠI-THƠ TRẦN TRUNG
           Kính dâng Nguyễn Du
Đọc lại-Người xưa
Ùa về
Nỗi tái tê
Kiếp-Người.
        &&&
Nguyễn Tiên Điền-Người ơi!
“Thập loại chúng sinh...”*
Những câu văn tế
Thương đến tận cùng
Chúng sinh.
Thương Kiếp-Người đang sống,
Nước mắt dâng đầy
Tận Cõi-Âm.
Nỗi đau đoạn trường-Luôn mới cả...Hôm nay.
           &&&
“ Trải qua một cuộc bể dâu”**
Câu thơ thuở ấy dãi dầu Xưa-Sau.
Tay nâng trang sách Người-Xưa
Chạnh lòng giông tố
                    Bây giờ
                              Chưa nguôi.
            &&&
Kiếp-Kiều
          Chửa hết
                  Tơi bời,
Ngậm ngùi
              Đọc lại
                   Bồi hồi
                           Lòng đau...

                      Hà Nội, 05/12/2015.

*Lược tên tác phẩm Nôm của Nguyễn Du: “Văn tế thập loại chúng sinh”.
**Câu thơ của Nguyễn Du trong “Truyện Kiều”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét