Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016

Đáp án                                                      
                                                                                               Nhà văn Vũ Công Hoan 
ĐÁP ÁN

                                                                         Vương Mông
                                                                    Vũ Công Hoan dịch

          Lão Vương nằm mơ. Lão nghe đài phát thanh nghe được một câu hỏi có thưởng: Người khát nên làm thế nào? Nói là tiền thưởng 600 đồng, bảo mọi người đoán thử, có thể gọi điện thoại cho nhà đài, có thể gửi tin ngắn, cũng có thể gửi điện báo bưu chính. Phát thanh viên giọng con trai con gái nghe ngọt lịm cứ nhấn mạnh điện thoại và số máy di động của họ, còn có cả địa chỉ của cô em.
           
          Người đầu tiên có may mắn nghe tiếp thông điện thoại trả lời, “ hãy khẩn trương nhỏ giọt, tiêm nước muối sinh lý”. Sai rồi, tiền thưởng tăng lên đến 800 đồng.
          Thế là phát thanh viên nam nữ nói gợi ý, không nhất thiết bằng phương pháp tiêm.

          Người thứ hai tiếp thông điện thoại trả lời: “Nên ăn kẹo bạc hà mác ngư nhân”.

          Lại sai rồi, tiền thưởng tăng đến 1000 đồng.

          Người thứ ba trả lời nói : “Uống viên giải độc ngưu hoàng”. Người chủ trì tiếp tục khêu gợi, suýt nữa trả lời đúng.

          Lão Vương nghĩ, câu trả lời này đương nhiên là uống nước, câu hỏi đơn giản như thế, tại sao ai cũng trả lời trật?

          Lão Vương nối thông điên thoại, phía bên kia điện thoại nói: điện thoại của ngài đã nối thông, xin chịu khó chờ đợi.

          Trả lời sau đây là xem quốc họa (tranh Trung quốc) của Mai Lâm, là đắp nước đá lên trán, là xoa huyệt dũng tuyền, là uống canh mai chua, là uống cô ca cô la.

           Cuối cùng đáp án là uống nước sạch, đồng thời Lão Vương được giải thích một cách kiên nhẫn, bảo là điện thoại của ngài không được chọn trúng. Cảm ơn  ngài đã ủng hộ chương trình phát thanh của chúng tôi.

          Không bao lâu sau lão nhận được tờ thông báo phí điện thoại, không nhiều, hơn ba mươi đồng.

          Sau khi tỉnh dậy Lão Vương đã kể lại giấc mơ này, ai cũng nhận định lão ăn nhiều đã bị nhiệt gây nên.
    
                                        Vũ Công Hoan dịch ngày 9/4 /2011
                                       ( theo “Cách ngôn” số  13 năm 2008)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét