Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016

Sinh hoạt CLB thơ quận Hai Bà Trưng và ra mắt tập "Ma lực" của Nguyễn Hoài Nam

Sinh hoạt CLB thơ quận Hai Bà Trưng và ra mắt tập "Ma lực" của Nguyễn Hoài Nam

Vũ Nho có viết bài cho tập Ma lực. Ban Chủ nhiệm CLB mời sinh hoạt. Ghi lại mấy hình ảnh.

                                                     Nguyễn Hoài Nam và Kiên Lục bát


                                                                    Minh Hiền đọc thơ

                                                        Lại Hoài Phong đọc thơ
                                                                      Một thi hữu khác

                                                                                       Một thi hữu khác

                                                                         Tác giả Bùi Thị Kim Thư
                                                                    Tác giả Đặng Văn Chương
                                                                                        Bạn bè chúc mừng Nguyễn Hoài Nam
                                                                     TS Văn Thị Minh Tư chúc mừng
                                                                   Chị Ngọc Cầm chúc mừng
                                                                        Nhà thơ Đỗ Chiến Thắng phát biểu
                                                                                           Ngất!

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét